Biblioteka

Publikacije

Priručnik za njegu papaka muznih krava

Priručnik za farmere kako do fondova

Priručnik za osjemenjavanje

Knjiga slobodan način držanja goveda

Priručnik za matičnu evidenciju

Prezentacije

Savjetovanje i sajam mljekara 2023

Savjetovanje mljekara 2022

Savjetovanje mljekara 2020

Uzgoj podmladka i hranidba krava silažama

Savjetovanje mljekara 2019

Matična knjiga kao alat poboljšanja prihoda mljekara

Video prilozi

8 savjetovanje mljekara 2023

7 savjetovanje mljekara 2022

Nova stojnica za orezivanje papaka

Genomska selekcija

6 savjetovanje mljekara 2020

5 savjetovanje mljekara 2019

Slobodan smještaj muznih krava

Udruženje uzgajivača i njihov značaj u procesu EU integracija u BiH

Naša mljekara - idejni projekat postrojenja za preradu mlijeka u Prnjavoru

Objavljeno  19.04.2021.