Biblioteka

Publikacije

Priručnik za njegu papaka muznih krava

Priručnik za farmere kako do fondova

Priručnik za osjemenjavanje

Knjiga slobodan način držanja goveda

Priručnik za matičnu evidenciju

Prezentacije

Savjetovanje mljekara 2020

Uzgoj podmladka i hranidba krava silažama

Savjetovanje mljekara 2019

Matična knjiga kao alat poboljšanja prihoda mljekara

Video prilozi

Nova stojnica za orezivanje papaka

Genomska selekcija

6 savjetovanje mljekara

5 savjetovanje mljekara

Slobodan smještaj muznih krava

Objavljeno  19.04.2021.