Dokumenti

 

Program uzgoja goveda za rase simentalac, holštajn i norveško crveno goveče 2023 - 2026

Memorandum o saradnji sa firmom FARMTEC a.s. (oprema u stočarstvu)

Dokument o saradnji između Poljoprivrednog fakulteta iz Sjeverne Karoline, SAD i Udruženja mljekara RS

Izjava za članstvo u Udruženju -Mlijekoprodukt Kozarska Dubica

Izjava za članstvo u Udruženju - Mljekara PAĐENI

Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa Veterinarskim fakultetom Univerziteta u Beogradu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljeno  24.03.2019.