Dokumenti

 

Memorandum o saradnji sa firmom FARMTEC a.s. (oprema u stočarstvu)

Program uzgoja goveda za rase holštajn i simentalac

Dokument o saradnji između Poljoprivrednog fakulteta iz Sjeverne Karoline, SAD i Udruženja mljekara RS

Izjava za članstvo u Udruženju -Mlijekoprodukt Kozarska Dubica

Izjava za članstvo u Udruženju - Mljekara PAĐENI

Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa Veterinarskim fakultetom Univerziteta u Beogradu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljeno  24.03.2019.