Matična knjiga kao alat za poboljšanje prihoda mljekara


Kao rezultat realizovanog projekta u proteklom periodu u saradnji sa Češkim stručnjacima u oblasti proizvodnje mlijeka dana 11.12.2020. održan je vebinar. Pored stranih stručnjaka na vebinaru su učestvovali proizvođači mlijeka i domaći stručnjaci iz ove oblasti. Na vebinaru su Češki stručnjaci prezentovali svoje početke i iskustava u vođenju matičene evidencije koja je u skladu sa EU i ICAR normama.

Cilj vebinara je bio prezentovati razvoj i održivost proizvodnje mlijeka u Bosni i Hercegovini uvođenjem i upotrebom inovativnih metoda kao što je elektronska matična knjiga.

Učesnici su imali priliku nešto više saznati o:
 
▪ EU normama vezanim za upravljanje matičnom knjigom
▪ Proceduralnim koracima u kontroli proizvodnosti mlijeka
▪ Vođenju evidencije i čuvanju podataka i
▪ Praktičnoj upotrebi podataka iz kontrole proizvodnosti u selekciji i uzgoju.
 
Vebinar je održan uz podršku Čeških stručnjaka, konsultantske kuće GEOtest i UNDP-a. Podršku ovom projektu su pružili i predstavnici Ministarstva inostranih poslova Češke Republike. 
 
Na ovom vebinaru su se mogle čuti sljedeće prezentacije: 
1. "Kontrola proizvodosti mlijeka i upravljanje podacima iz matične knjige"
Ing. Daniel Falta, PhD i ing. Tomáš Kopec, Phd Mendelov Univerzitet
u Brnu, stručnjaci za proizvodnju mlijeka i kontrolu mlijeka. 
U okviru ovog dijela učesnici su se mogli upoznati sa sljedećim temama:
- A4 metoda kontrole proizvodnosti,
- Kvalitet mliejka i selekcija
- Uvođenje podataka iz kontrole proizvodnosti u matičnu knjigu
 
2. "Matična knjiga kao alat za povećanje proizvodnje mlijeka"
Ing. Ondřej Baloun, direktor poljoprivrednog dioničarskog društva Lípa, Havlíčkův Brod (farma Holštajn pasmine goveda), 
stručnjak za matičnu knjigu, uzgoj i upravljanje genetičkim materijalom
Podteme prezentacije:
- glavna i pomoćna matična evidencija
- evidencija farmera: registar teladi i registar priplodnih krava
 
3. "Korištenje aplikacije - savjeti i trikovi"
Ing. Dr. Jiří Andrýsek, PhD Poljoprivredna zadruga Nové Město
na Moravě (farma Simmentalca).
  Podteme prezentacije:  
- osnove korištenja aplikacije
- upravljanje podacima, statistika i prikaz podataka
- upis teladi.
 
PREZENTACIJE SA OVOG VEBINARA SU DOSTUPNE ISPOD:

Kontrola proizvodnosti mlijeka i upravljanje podacima iz matične knjige

Matična knjiga kao alat za povećanje proizvodnje mlijeka

Korištenje aplikacije (elektronska matična knjiga) - savjeti i trikovi

Objavljeno  31.12.2020.