Matična knjiga Optimilk Postani član!

Sponzori

AktuelnoSa sokolačkim mljekarima o saradnji


Udruženja uzgajivača

Više

Kakva se krma sprema za naše muzne krave?


Istraživanja Poljoprivrednog Instituta Republike Srpske

Više

Traži se ponuda za izradu projektne dokumentacije


Izgradnja pogona za preradu mlijeka

Više

Prijedlog obračuna cijene mlijeka na 0,95 KM/l


Zaštita malih proizvođača

Više

Premijer i ministar poljoprivrede u posjeti farmi J...


Podrška Vlade Republike Srpske mljekarima

Više

Obaviještenje za naše članove - pokretanje pogon...


Rok za prijavu 15.05.2022

Više

O udruženju

Udruženje poljoprivrednih proizvođača -mljekara Republike Srpske je registrovano u decembru 1996. godine. Trenutno broji preko 460 članova, a najveći broj članova pripada gazdinstvima ispod 10 muznih grla. Na godišnjem nivou naše Udruženje proizvodi oko 40 miliona litara mlijeka, i predstavljamo grupaciju proizvođača sa najvećom prosječnom proizvodnjom po kravi u BiH koja iznosi preko 6.400 litara mlijeka u standardnoj laktaciji. Kad je u pitanju rasna struktura najčešće farmeri u brdsko-planinskim područjima pribjegavaju uzgoju Simentalca, dok je u nizijskim područjima to mješano, ali na većim gazdinstvima prevladava Holštajn rasa goveda.

Naše Udruženje ima status organizacije uzgoja od 2018. godine, a od 2020.godine imamo i prvu matičnu knjigu usklađenu sa EU i lokalnim normama u ovoj oblasti.  Jedan dio naših članova je već u sistemu kontrole proizvodnosti, a imamo svaki dan sve više upisanih članova i u matičnu knjigu. Kad je u pitanju uzgojno-selekcijski rad naše Udruženje radi u skladu sa Zakonom o stočarstvu Republike Srpske (Službeni glasnik broj: 44/15), relevantnim propisima Evropske unije i u skladu sa ICAR (International Committee for Animal Recording) pravilima.

Pored uzgojno-selekcijskog rada, Udruženje aktivno radi i na unapređenju naše odgovornosti prema prirodi i okruženju. To prije svega želimo da postignemo kroz unapređenje dobrobiti i zdravlja naših krava, te tim da utičemo na smanjenje upotrebe antibiotika u liječenju. Rezidue – tj. Ostaci antibiotika mogu da prouzrokuju zdravstvene probleme kod ljudi koji konzumiraju kontaminiranu hranu, ali i da utičnu na ograničenje izvoza, u slučaju da je hrana koja se izvozi kontaminirana antibioticima. Antibiotici odnosno njihove rezidue (ostaci) mogu negativno djelovati i na samo okruženje, na živi svijet u okolini farme i dalje, ako se prenose vodom. S toga, želimo da svojom odgovornošću, budemo primjer i drugima.

Jedan od alata za poboljšanje zdravlja krava, jeste i poboljšanje dobrobiti. U posljednjih nekoliko godina Udruženje je organizovalo više predavanja i objavilo više publikacija na temu dobrobiti muznih krava. Veliki broj naših članova je vezano sistem zamijenio  je slobodnim. Motivišemo da se i one krave koje su vezane, što češće puštaju na pašu. Nabavili smo novu stojnicu za obrezivanje papaka, pa sada pomoć za životinje može stići prije, tj. na vrijeme i biće kvalitetnija.