Matična knjiga Optimilk Postani član!

AktuelnoDomaće BL sorte sjemena soje


Sjeme soje

Više

Nova publikacija Udruženja


Priručnik za njegu papaka muznih krava

Više

Vakcinacija poljoprivrednih proizvođača


Organizovana vakcinacija

Više

GENOMSKA SELEKCIJA


Prvi rezultati testiranih životinja u BiH

Više

Novi projekat za udruženje i naše članove


Novi projekat

Više

Potrebna pomoć za proizvođača mlijeka


Farma zahvaćena požarom

Više

O udruženju

Udruženje poljoprivrednih proizvođača -mljekara Republike Srpske je registrovano u decembru 1996 godine, te je aktivno počelo radi već od 98 godine.

Trenutno broji preko 450 članova, a najveći broj članova pripada gazdinstvima ispod 10 muznih grla.

To je jedino poljoprivredno udruženje u Republici Srpskoj, ali i Bosni i Hercegovini koje ima organizovano prikupljanje članarina.

Kad je u pitanju rasna struktura najčešće farmeri u brdsko-planinskim područjima pribjegavaju uzgoju Simentalaca, dok je u nizijskim područjima to mješano, ali na većim gazdinstvima preovladava Holštajn rasa goveda.

Cilj udruženja je da u narednom periodu preuzme sistem kontrole proizvodnosti i izdavanja dokumenata o porijeklu kako je propisano Zakonom o stočarstvu Republike Srpske, relevantnim propisima Evropske unije i u skladu sa ICAR (International Committee for Animal Recording) pravilima.