Predavanja na 5 lokacija

Poštovani farmeri,

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa Farma II i Udruženjem poljoprivrednih proizvođača-mljekara Republike Srpske sledeće sedmice organizuje od 18.03 do 22.03 kontinuirana predavanja za mljekare na 5 lokaliteta. Angažovan je dobro poznati predavač Prof. dr Darko Grbeša sa Agronomskog fakulteta iz Zagreba. Na svakom od predavanja predviđene su dvije prezentacije pod nazivom „Odgoj priplodnog podmladka“ i „Ishrana muznih krava sa akcentom na optimalno vrijeme žetve silažnog bilja i način pripreme silaže i sjenaže“. Između svake od prezentacija predviđena je diskusija i pauza što možete detaljnije pogledati u agendi.

agenda 18.03.-22.03.

Lokacije na kojima će se održati prdavanja su:

  1. Prnjavor - Metalex-1. sprat
  2. Gradiška – Zgrada Vodovoda
  3. Modriča – Kulturni Centar
  4. Bijeljina – Univerzitet Bijeljina
  5. Kozarska Dubica – farma Arsenić

 

PREZENTACIJE:

1. Odgoj rasplodnog podmladka

2. Hranidba krava silažama

Objavljeno  14.03.2019.