Završeno V savjetovanje mljekara Republike Srpske


Protekle sedmice 28. Februara i 1. marta održano je V savjetovanje mljekara Republike Srpske, koje polako ali sigurno sad već prelazi u tradiciju. Kao što je i najavljeno na savjetovanju je učestvovao veliki broj domaćih i stranih predavača kako iz oblasti ishrane tako i iz ostalih usko vezanih oblasti u govedarstvu.

Na ovogodišnjem savjetovanju bilo je oko 140 učesnika. Učesnici su bili iz: Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Austrije i Švicarske. Na otvaranju konferencije obratili su se: Predsjednica saveza udruženja odgajivača goveda-Srbije, g-đa Sanja Bugarski i Predsjednik saveza udruga hrvatskih uzgajivača holštajn goveda, g. Branko Kolak. Nakon njihovih obraćanja i obraćanja našeg predsjednika g. Vladimir Usorac započela su izlaganja predavača, a konferenciju je otvorio pomoćnik ministra poljoprivrede dr Zoran Maletić.

Na kraju izlaganja predavača uslijedila je panel diskusija. Prvi dan savjetovanja bio je fokusiran na proizvodnju kvalitetne silaže. Na kraju prvog dana organizovana je svečana večera za sve učesnike, te upriličena dodijela zahvalnica iskrenim prijateljima našeg udruženja koju su zaslužni za razvoj mljekarskog sektora u Republici Srpskoj.

 

Drugi dan je bio rezervisan za više različitih oblasti kao što su reprodukcija, farm menadžment, digitalizacija. Održane su dvije zanimljive prezentacije od strane učesnika iz Švicarske (higijena vimena sa agroclean vunom od drveta) i Austrije (uspijeh simentalske pasmine). V savjetovanje udruženja poljoprivrednih proizvođača-mljekara Republike Srpske završeno je 1. marta u 12 časova uz nadu da skup mljekara u 2020 godini bude još bogatiji i bolji.

U prilogu možete pogledati sve prezentacije u PDF formatu koje su predavači izlagali, slike, te kratak video prilog. Do skorog viđenja Vaše Udruženje.

 

1. Mljekarstvo u Republici Srpskoj

2. Pregled stanja na izabranim farmama članova udruženja mljekara RS

3.Ocjena kvalitete silaže kukuruza

4.Šta nam pokazuje sadržaj ureje u mlijeku

5. Proizvodnja kvalitetne kukuruzne silaže

6. Izazovi s kojima se susreću proizvođači kukuruza s obzirom na registraciju herbicida i pojavu rezistencije korova

7. Nova tehnologija đubrenja silažnog kukuruza kao važnog činioca u ishrani muznih krava

8. KWS program selekcije u svijetu, prezentacija KWS hibrida kukuruza za 2019

9. LG kukuruz LGAN

10. Savremena tehnologija proizvodnje i zaštite kukuruza

11. Poboljšanje tehnologije proizvodnje krmnog bilja, uslov uspješnog stočarstva

12. NS hibridi kukuruza – pravilan izbor za dobijanje najboljeg kvaliteta silaže

13.Hibridi kukuruza Zemun polje

14. Odabir kvalitetnih priplodnih bikova u cilju unapređenja proizvodnje mlijeka u govedarstvu

15. Reprodukcija i farm menadžment

16.Digitalizacija u primarnoj proizvodnji mlijeka

17. Tradicija sa svijetlom budućnošću – higijena vimena sa agroclean vunom od drveta

18. Uspjeh simentalskom pasminom širom svijeta

VIDEO PRILOG:

https://www.youtube.com/watch?v=KIVKo8lSoSI

 

 

 

Objavljeno  05.03.2019.