8. Savjetovanje i sajam mljekara RS


8.Savjetovanje i sajam Udruženja mljekara Republike Srpske održano je u Gradišci 27. i 28. Februara 2023. Godine. Kao i ranijih godina cilj ove manifestacije bio je da se poveća znanje poljoprivrednih proizvođača i poboljša komunikacija između njih i relevantnih preduzeća koja rade sa njima. U ovoj manifestaciji koja je trajala dva dana učestvovalo je oko 180 proizvođača mlijeka, distributera mliječnih inputa, predstavnika institucija iz cijele Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Mađarske, Srbije i Češke.

 

Tokom trajanja ovog događaja, proizvođači mlijeka su mogli da čuju dosta infomacija kada je riječ o reprodukciji, digitalizaciji poljoprivrede, zdravlju krava muzara, ishrani životinja, dobrobiti krava i kontroli proizvodnosti mlijeka. Poljoprivrednici su takođe imali priliku da vide nove mašine koje su bile izložene u samom krugu događaja. Na obostrano zadovoljstvo na manifestaciji potpisan je znatan broj ugovora između poljoprivrednika i dobavljača inputa i mehanizacije.

 

Kompanije koje su učestvovale na ovom događaju bile su iz sledećih sektora:


- Hrana za životinje: SANO, Golmik, Patent, Fanon, Agrofeed, MIM Coop, Schaumann, Farmofit i Savić Compani,
- Poljoprivredna oprema i mehanizacija: Konta doo – De laval, Cattleguard, Motoremont, Interkomerc i Probico.
- Prerađivači mlijka: Moja Kravica (Imlek, Mlijekpordukt), Lactalis, Inmer.
- Institucije/nadležni: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Poljoprivreda Republike Srpske, Veterinarsko stočarski centar, Banja Luka, Poljoprivredni institut Republike Srpske, Veterinarski zavod „Vaso Butozan“ i Grad Gradiška.
- Međunarodne institucije: SVG i EBRD.
- Pružalac stručnih usluga: Obrezivanje kopita, Predrag Belnzada s.p.
- Mediji: (NTV Arena, RTRS, Mikromreža….)

8. Savjetovanje i sajam Udruženja mljekara Republike Srpske podržano je i od strane SWG RRD, German cooperation, GIZ.

PREZENTAIJE:

1.Energija u koncentratima za muzne krave

2.SmaXtec monitoring zdravlja uživo iz Buraga

3.Farmofit_

4.Go digital in BiH_

5.Agrofeed-ov program za preživare

6.Hranidba i plodnost krava

7.Upravljanje reprodukcijom na govedarskim farmama

8.Preduvjeti efikasne proizvodnje mlijeka

Objavljeno  15.05.2023.