Aktuelno

Poziv preduzećima koja žele biti dio konferencije...


Savjetovanje mljekara RS 2020

Više

Roboti za mužu M²erlin


Ponuda robota za mužu

Više

Posjeta mljekari Pađeni i farmi Šipovac d.o.o u H...


Posjeta mljekari i farmi

Više

“Mlijekoprodukt” uručio novu mehanizaciju farm...


Nova mehanizacija za farmere

Više

Jednostavnije plaćanje članarine za sve farmere


Radni sastanak u Gradačcu

Više

Prezentacija sistema za upravljanje zdravljem, ishr...


Prezentacija na Poljoprivrednom fakultetu

Više