Aktuelno

Unapređenje sistema kontrole proizvodnosti mlijeka


Obuka kontrolnih asistenata

Više

Članovi Udruženja u posjeti MASTERRIND-u


Prestižni proizvođač holštajn genetike u Njemačkoj

Više

Sa sokolačkim mljekarima o saradnji


Udruženja uzgajivača

Više

Kakva se krma sprema za naše muzne krave?


Istraživanja Poljoprivrednog Instituta Republike Srpske

Više

Traži se ponuda za izradu projektne dokumentacije


Izgradnja pogona za preradu mlijeka

Više

Prijedlog obračuna cijene mlijeka na 0,95 KM/l


Zaštita malih proizvođača

Više