Aktuelno

Udruženje mljekara realizuje novi projekat


Razvoj aplikacije za vođenje matične evidencije

Više

Pravilnik o podsticajima u poljoprivredi za 2020. g...


Novi pravilnik za podsticaje

Više

Podjeljeno 15 steonih junica


Pozitivna priča na prostoru opštine Rudo

Više

Poziv preduzećima koja žele biti dio konferencije...


Savjetovanje mljekara RS 2020

Više

Roboti za mužu M²erlin


Ponuda robota za mužu

Više

Posjeta mljekari Pađeni i farmi Šipovac d.o.o u H...


Posjeta mljekari i farmi

Više