Aktuelno

Značaj proizvodnje mlijeka za Bosnu i Hercegovinu ...


Mnogo se daje, malo se cijeni?

Više

SVJETSKI DAN HRANE: PORUKA PROIZVOĐAČA MLIJEKA


Mljekari uplate 500.000.000 KM poreza državi

Više

Sastanak Upravnog Odbora Udruženja


Potrebne su hitne mjere

Više

Fotografija Milene Erceg najbolja u kategoriji proi...


Takmičenje u organizaciji Agroklub

Više

U posjeti kolegama iz Hrvatske


Stručna podrška u oblasti kontrole proizvodnosti

Više

Članstvo u ICAR


Prvi, pa mljekari :)

Više