Naša aplikacija među 20 najboljih svjetskih IT rješenja u oblasti poljoprivrede


Naš softver za normiranje obroka za muzne krave pod nazivom OPTIMILK nominovan je za prestižnu nagradu WSIS Prizes 2023 (World Summit on the Information Society Prizes 2023). OPTIMILK se tako našao u drštvu 20 najboljih IKT rješenja u oblasti poljoprivrede iz cijelog svijeta i to kao jedini predstavnik iz Bosne i Hercegovine, ali i regiona.

Ovu aplikaciju smo razvijali uz podršku stručnjaka sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu profesora dr Danijela Mijića sa Elektrotehničkog fakulteta i dr Grujice Vica sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu , koji su i obavješteni i ovoj nominaciji Međunarodne telekomunikacione unije, specijalizovane agencije Ujedinjenih naroda (International Telecommunication Union). Pored navedenih, recenziju aplikacije je radio Mr. Dragan Kesić iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, a podršku je pružio i naš stručni saradnik za projekte dr Miljan Erbez. Projektom je rukovodio Mr. Aleksandar Marić, sekretar Udruženja. 

Uspjeh je ovo za sve nas i dokaz da sa kvalitetnim rješenjima možemo doći daleko. Zaista smo ponosni da možemo da pokažemo da evo i kao kao jedno poljoprivredno Udruženje možemo da pokažemo da se u ovoj zemlji nešto radi. I da može biti budućnosti. 

Treba naglasiti da je finansijska podrška u izradi ove aplikacije obezbjeđena putem Sweden/USAID FARMA II projekta, na čemu evo još jednom zahvaljujemo. 

Sve nominacije za nagradu za 2023. godinu možete pogledati na: https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2023/Nominated?jts=OK5AF0&idx=14&page=13#start 

Opis aplikacije:

Troškovi ishrane učestvuju sa više od 50% u ukupnim troškovima proizvodnje mlijeka. Uzgajivači muznih krava treba da optimizuju obroke svojih grla, a kako bi postigli bolje ekonomske performanse proizvodnje. Potreban je veoma složen matematički proračun sa Simpleks algoritmom (metoda linearnog programiranja). S druge strane, u Bosni i Hercegovini ima dosta malih farmi mlijeka, bez stalnog prisustva stručnjaka za ishranu. Oni nemaju potrebno znanje za optimizaciju obroka muznih krava i potrebna su im jednostavna i laka riješenja. U Bosni i Hercegovini odnosno Republici Srpskoj postoji nekoliko desktop aplikacija sa modulom za optimizaciju obroka mliječnih krava. Ali, oni imaju veoma širok spektar modula i veoma su složeni za širok spektar malih poljoprivrednika. Takođe, poljoprivrednici moraju da potroše mnogo novca za postavljanje nekih od njih. OPTIMILK je web orijentisana aplikacija sa korisničkim interfejsom. Postoji baza podataka o hrani sa njihovim nutritivnim sastojcima i njihovim podrazumjevanim vrijednostima. Poljoprivrednici mogu pristupiti aplikaciji preko svog web pretraživača, napraviti profil i koristiti ga, a naloge dobijaju od Udruženja. Takođe. mogu da bilježe svoje obroke, mjenjaju nutritivne vrijednosti, dijele obroke itd.

Aplikacija nije zatvorena i vremenom će se unapređivati, kako bi se na najbolji mogući način približila korisnicima. 

Pristup aplikaciji je omogućen preko stranice Udruženja www.mljekarirs.com, odnosno na adresi: https://optimilk.mljekarirs.com/

Objavljeno  03.03.2023.