Posjeta srednjoj poljoprivrednoj školi u Prnjavoru


U petak 16.12.2022. godine imali smo veoma lijepo druženje sa učenicima drugog i četvrtog razreda Prehrambeno-poljoprivrednog tehničara JU Centar srednjih škola "Ivo Andrić" Prnjavor. Ovom prilikom su predstavnici Udruženja predstavili učenicima i profesorima u ovoj školi rad Udruženja, planove oko izgradnje pogona za preradu mlijeka, te mogućnosti za zapošljavanje koje su obezbjeđene i putem Zakona o stočarstvu Republike Srpske u okviru Organizacija za uzgoj.

Prvo smo pojasnili šta to dolazi sa EU integracijama u oblasti stočarske proizvodnje i organizacija za uzgoj. Na koji način se kroz uzgojno-selekcijski rad mogu kreirati nova radna mjesta u privatnom sektoru.  Organizacije za uzgoj su prilično dobar alat za otvaranje novih radnih mesta u ruralnim područjima, koja su Srpskoj zaista potrebna. 

Druga tema je bila o našem novom projektu, pod nazivom "Naša Mljekara" doo. Naime, cilj ovoga projekta jeste pokretanje proizvodnje sira u Poslovnoj zoni "Vijak" u Prnjavoru. Pokretanje sopstvene prerade mlijeka je jedan od imperativa koji već neko vrijeme zaokuplja jedna broj članova Udruženja. Više je razloga za to, ali među glavnim su nedostatak prerađevina mlijeka na tržištu i želja za unapređenjem stabilnosti i konkurentnosti domaće proizvodnje mlijeka. Ideja o pokretanju ove investicije nastala je još 2020. godine.

U ovom pogonu bi na kraju ivestcije trebalo da radi preko 30 radnika, a nadamo se i neki od ovih mladih ljudi koji su učestvovali na ovim predavanjima.

Imali smo i priliku da posjetimo Laboratoriju za praktični rad za obrazovanje učenika prehrambene struke. Veoma dobri uslovi. Učenci imaju mogućnost da se nauče sa osnovama prerade mlijeka i mnogi su već sami proizveli sir. To nam je zaista bitno zbog buduće investicije. 

Hvala mnogo g-đi Suzani Švraki, direktorici SŠC Prnjavor, te profesorima i učenicima koji su pomogli da se organizuje cijela ova aktivnost. 

Objavljeno  19.12.2022.