Aktuelno

Najpopularniji sirevi u svijetu


Lista popularnih sireva sa karakteristikama

Više

Sastanak o reprocentrima u govedarstvu


Predstvanici našeg Udruženja na sastanku o reprocentrima

Više

2.Sjednica UO Udruženja - mljekara RS


Druga sjednica UO u 2018 godini

Više

PRIČA NAŠEG ČLANA


Uzoran član - mljekara RS

Više

"Mlijekoprodukt" donirao nove mašine


"Mlijekoprodukt" poklonio farmerima nove poljoprivredne mašine

Više

Pomoć porodici Švraka


Pomoć našem članu zbog teške bolesti

Više