Prijedlog obračuna cijene mlijeka na 0,95 KM/l


Poštovani proizvođači i prerađivači mlijeka

U skladu sa prethodnim obavještenjima da se za mlijeko isporučeno od 01.04.2022. godine obračunava minimalna cijena od 0,95 KM/l za mlijeko standardnog kvaliteta, Udruženje je pripremilo i prijedlog obračuna minimalne cijene mlijeka standardnog kvaliteta.

Sastojak Minimum Cijena za jedinicu Cijena u KM po l MSK
m.m.% 3,7 0,11 0,407
Prot. % 3,2 0,17 0,544
Ukupno cijena po l MSK     0,95

 Za mlijeko koje nije standardnog kvaliteta predlažemo destimulaciju -20%, pri čemu bi cijena litre ovog mlijeka bila 0,7608 KM/l. 

Takođe, kao što smo prije najavljivali, predlažemo i ukidanje količinskih stimulacija, a u cilju izjednačavanja prava svih, tj. malih, srednjih i velikih proizvođača mlijeka. 

Još jednom ponavljamo da su cijene svih inputa naše proizvodnje otišle značajno gori i da jednostavno nismo u stanju da opstanemo. U cijelom regionu i u cijelom svijetu je došlo do rasta cijena prerađenog mlijeka, tako da više naše tržište nije ugroženo uvozom. 

Prijedlog fakture možete preuzeti na sljedećem linku. 

Objavljeno  30.04.2022.