I gatački mljekari traže bolje uslove za proizvodnju


U petak, 01.04.2022. održan je sa sastanak lokalnih proizvođača mlijeka Opštine Gacko. Glavne teme sastanka su bile: aktuelna situacija u proizvodnji mlijeka, posebno sa gledišta veoma niske otkupne cijene, koja kod malog broja farmera u Gacku dostiže 0,68 KM. Proizvođači mlijeka u Gacku takođe nisu zadovoljni opštinskim podsticajima ne samo u sektoru proizvodnje mlijeka, već uopšte u poljoprivredi. Ipak ističu da npr. opštine Kalinovik i Bileća imaju daleko bolji podsticaj za proizvodnju mlijeka, bez obzira na mnogo manji budžet. U narednom vremenu, izabrana grupa predstavnika će otići na razgovor u Opštinu Gacko, kako bi se izborili za  bolji položaj proizvođača mlijeka, ali dali i svoj doprinos u obezbjeđivanju prehrambene bezbjednosti našeg stanovništva u ovim teškim vremenima. Biće formirana i viber grupa za domaće proizvođače, kako bi se unaprijedla komunikacija među proizvođačima i trasnaparentnost rada. Veliki broj proizvođača su i u viber grupi Udruženja koja je nedavno postala otvorena za sve proizvođače mlijeka i ljude dobre volje. 

Druga tema, bila je na temu Udruživanja proizvođača mlijeka. Treba reći da je još 1887. godine u ovoj Opštini postajala stočarska stanica koja je pokrenula preobražaj stočarstva u ovom kraju i značajno unaprijedila proizvodnju mlijeka u cijelom regionu. Tada je nastalo čuveno gatačko goveče.  Međutim, loša privatizacija nakon rata, skoro potpuno je ugasila uzgojno selekcijski rad na ovim prostorima i unapređenje genetike je uglavnom ostalo na vrijendim domaćinima. U međuvremenu, a u svjetlu EU integracija u oblasti stočarstva, došlo je i do promjene nekih pravila u organizaciji ovog sektora i sav taj uzgojno-selekcijski rad prebačen je na Organizacije za uzgoj odnosno Udruženja uzgajivača. Upravo na ovu temu, prisutnima je pričao naš stručni saradnik, dr Miljan Erbez. 

Erbez je napomenuo da je Udruženje još u decembru 2021. godine poslalo Inicijativu za očuvanje mljekarskog sektora svim opštinama u Srpskoj, upravo prepoznavajući aktuelnu problematiku i shvatajući stanje na tržištu.   

Nadamo se uskoro i prvim članovima u našem Udruženju iz Gacka. Samo zajedno možemo kvalitetno predstaviti naše zahtjeve. Moramo pokazati da je proizvodnja mlijeka i te kako ponosno, časno i bitno zanimanje. Neće nas niko promovisati, ako mi sami sebe ne promovišemo. Mi smo sada učesnici jednog globalnog i surovog tržišta. I što to prije shvatimo, biće nam bolje. 

Zahvaljujemo proizvođačima u ovoj Opštini na organizaciji ovog sastanka. Stvarno domaćinski i ozbiljno. 

Sastanku su prisustvovali i predstavnici mljekare "Pađeni" koji su potvrdili da će doći do otkupne cijene mlijeka, ali koja će ipak biti usklađena sa rastom otkupne cijene sirovog mlijeka kod drugih prerađivača. Spomenuli su i nelojalnu konkurenciju iz okruženja, zbog koje gube na mnogim tenderima. I tu treba promjeniti nešto u Zakonu o javnim nabavkama, a kako bi se bolji uslovi dali za domaćim preprađivačima. Naravno, da to bude u skladu sa svim međunarodnim ugovorima koje ima BiH, a prije svega CEFTA i SSP.  

Ali opet ponavljamo, da otkupna cijena sirovog mlijeka u Evropi skače i teško će iko biti konkurentan domaćoj proizvodnji. Velike količine mliječnih proizvoda se uvoze i to je i razlog vjerovatno zašto postoje inicijative za nabavku junica, jer domaćeg mlijeka nema dovoljno na tržištu. 

Objavljeno  03.04.2022.