Aktuelno

Fotografija Milene Erceg najbolja u kategoriji proi...


Takmičenje u organizaciji Agroklub

Više

U posjeti kolegama iz Hrvatske


Stručna podrška u oblasti kontrole proizvodnosti

Više

Članstvo u ICAR


Prvi, pa mljekari :)

Više

Da li je moguće unaprijediti obilježavanje goveda...


Sastanak sa Kancelarijom za veterinarstvo

Više

Održan sastanak o situaciji u mljekarstvu sa preds...


Sastanak u kabinetu pomoćnika Ministra

Više

Dobro srce sokolačkih mljekara


Sokočani organizovano prikupili pomoć za Rajka Zorića

Više