GENOMSKA SELEKCIJA


Evo godinu dana nakon posjete profesora Džozefa Daltona sa Univerziteta u Ajdahu (Josešh Dalton, https://www.uidaho.edu/), stigli su i prvi rezultati naše saradnje. Naime, danas nas je naš uvaženi prijatelj g. Pero Gnjidić iz preduzeća SANO, a i u ime NEOGEN-a upoznao sa rezultatima genomskog testiranja 126 junica Holštajn rase u nekoliko stada u Bosni i Hercegovini.

Prije svega treba napomenuti da je preduzeće SANO uz podršku profesora Daltona napravilo kontakt sa preduzećem NEOGEN iz Sjedinjenih Američkih Država na Savjetovanju mljekara Republike Srpske 2020. koje je održano u martu prošle godine. G. Dalton je bio gost našeg Udruženja, a nakon naše posjete SAD u oktobru 2019. godine. Kroz njihovu saradnju obezbjeđen je mehanizam putem kojega je omogućeno da naši uzgajivači holštajna, ali i uzgajivači u regionu mogu da koriste prednosti u izboru budućih generacija putem genomske analize u svojim stadima.

Prezentacija g. Daltona na Savjetovanju mljekara Republike Srpske 2020: link

Gnjidić je putem video linka prikazao način rada web stranice https://www.igenitydashboard.com/, preko koje korisnici mogu da vide rezultate genomske analize u svojim stadima. Interesantan pristup u prezentaciji rezultata, skoro sve je u suštini prikazano kroz dolarsku vrijednost, i proizvedeno mlijeko, plodnost, sastav mlijeka i drugi parametri.

Posebno je bilo interesantno vidjeti poređenja između prosjeka populacija holštajna u svijetu (u okviru analiza koje ima NEOGEN), i naše populacije. Iako je broj testiranih grla u BiH mali, ipak, mi u prosjeku zaostajemo po pojedinim vrijednostima i do 50% u odnosu na prosjek svjetske populacije.

Takođe, zabrinjavajući je podatak (Slika – graf), a to da je ukupna ocjena (za najvažnije svojstvo „Net Merit u dolarima“) za testirana grla u BiH bila 114 (sa trendom pada), dok je prosjek svjetske populacije 615.

Zaključak prvih rezultata je da naša (BH) populacija Holštajna može biti bolja. I moramo iskoristiti sve dostupne alate. Moramo raditi na jačanju uzgojno selekcijskog rada i zahtjevati kvalitetnije sjeme na tržištu.

Jaki su naši konkurenti u Evropi i okruženju i moramo biti spremni.

Dogovoreno je da se u narednom periodu održi jedna zoom konferencija na koju će biti pozvano više uzgajivača holštajn rase goveda, ne samo našeg Udruženja već i cijele BiH. Cilj je dodatno promovisati prednosti genomske selekcije u unapređenju domaće proizvodnje mlijeka. 

Naše Udruženje ima status Organizacije za uzgoj i moramo preuzeti na sebe uzgojno selekcijski rad, u skladu sa Zakonom o stočarstvu Republike Srpske i EU propisima u ovoj oblasti. Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske će nas u budućem periodu osim finansijski pomoći u ljudstvu. G. Miljan Erbez će nam pomagati jedan dan sedmično na poslovima matične evidencije, bez koje nema uzgojno selekcijskog rada i napretka.

Sastanku su sa naše strane prisustvovali dr Miljan Erbez, iz Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske i sekretar Udruženja, g. Aleksandar Marić.

Objavljeno  14.03.2021.