Profesor Joseph Dalton, sa Univerziteta u Ajdahu ispred USLGE u posjeti Udruženju mljekara Republike Srpske


U periodu od 03. – 07. marta u posjeti našem Udruženju boravio je profesor Joseph Dalton. Istraživanja se fokusiraju na povećanje efikasnosti vještačke oplodnje krava, uključujući tačnost otkrivanja estrusa, programe sinhronizacije, ali i istraživanja stručnosti osoblja - VO tehničara, koji radi na ovim poslovima. G. Dalton je u svojoj karijeri bio uključen u različita istraživanja po pitanju genomske selekcije, o čemu je govorio našim članovima i gostima prvi dan Savjetovanja 04.03.2020. godine.

Interesantno je da je genomska analiza urađena kod 3.8 od 9 miliona goveda u SAD. Značajne su bile informacije o nasleđivanju osobina plodnosti i mliječnosti. Genomska selekcija je zasigurno jedan od značajnih alata u unaprjeđenju proizvodnje mlijeka i naše udruženje će raditi na tome da i mi krenemo ovim putem. Genomska selekcija predstavlja upotrebu podataka dobijenih analizom genoma jediniki, a na osnovu kojih možemo dobiti opis njene priplodne i proizvodne vrijednosti.

Pored održanih predavanja, profesor Dalton je u okviru tri radna dana obišao šest farmi naših članova, sjedište našeg Udruženja, Veterinarsko-stočarski centar, ali i Ergelu „Vučijak“ u Prnjavoru. Posjeta farmama je imala i savjetodavni karakter.

U Gradišci smo posjetili gazdinstvo g. Samira Cimirotića, gdje je g. Dalton imao priliku da vidi staje, životinje, ali i mini mljekaru koja će uskoro da predstavi svoje proizvode na našem tržištu.

U Kozarskoj Dubici, posjetili smo farmu g. Milorada Arsenića, koji nedavno nabavio i novi robot. Razgovarano je o iskustvima u izboru genetike i vještačkog osjemenjavanja.

U Prijedoru smo bili na farmi porodice Škundrić, koji su i najveći proizvođač mlijeka u okviru našeg Udruženja i među najvećim u Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Nakon toga, g. Dalton je posjetio kancelariju našeg Udruženja i Veterinarsko-stočarski centar odakle veliki broj naših uzgajivača nabavlja sjeme za svoja stada.

U Prnjavoru smo posjetili farme porodica Jokić, Simić i Usorac. Razgovarano je o problematici reprodukcije krava, ocjenjivanja eksterijera, mogućnostima za unapređenje nivoa otkrivanja estrusa, te dobrobiti krava. Sa g. Vlastimirom Usorcem je razgovarano o iskustvima u upotrebi robota. G. Jokić je spomenuo mogućnost uvođenja bolusa kao jedne od metoda za rano otkrivanje estrusa, a razgovaralo se i o preradi mlijeka na gazdinstvu. Sa g. Simićem je razgovarano o prelazu sa vezanog na slobodan sistem smještaja i njegovim iskustvima u toj oblasti.

Kako jednu od metoda za pravovremeno otkrivanje estrusa, prof. Dalton je preporučio korištenje markera. Naime, od krsta prema repu povuče se jedna linija ili dvije sa specijalnim markerima prilikom muže krava ili kad se podijeli hranivo. Potom se prilikom obilaska krava prati da li je kod neke krave boja skinuta. Zatim se traži krava kod koje je boja ostala na grudima. Boje se prodaju u obliku stikova i lagano je nanošenje iste. Treba naglasiti da su neka istraživanja utvrdila da je 70% krava koje naskakuju u estrusu, a 30% onih koje su zaskočene.

Sa prof. Daltonom smo razgovarali i o mogućim zajedničkim projektima. Nadamo se da ćemo rezultate tih ideja vidjeti uskoro. Prof. Dalton je pohvalio higijenske uslove u našim stajama, kao i dobru kondiciju naših životinaj. A to govori i o zdravom proizvodu.

Za realizaciju ove aktivnosti posebno smo zahvalni g. Martinu Sieberu iz Agencije za izvoz stočarske genetike Sjedinjenih Američkih Država (USLGE), koja je snosila troškove njegovog angažmana i avionske karte. Ova aktivnost je nastavak saradnje nakon što su tri predstavnika našeg Udruženja 2019. godine u okviru Cochran programa posjetila SAD.

US Livestock Genetics Export, Inc. (USLGE) je neprofitna, državna trgovinska asocijacija koja okuplja široku bazu američkih organizacija u stočarstvu. Oni predstavljaju međunarodne marketinške interese za uzgoj muznih krava, tovnih goveda, svinja, konja i malih preživara (ovce i koze). Njihovi članovi takođe obuhvataju industriju embriona i sjemena, sektor izvoza stoke i Ministarstva poljoprivrede SAD (USDA).

Tehničku podršku su pružili predstavnici Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske, dr Miljan Erbez i g. Mladen Stojanović.

Udruženje će i u narednom periodu raditi na angažovanju domaćih i stranih stručnjaka u svrhu unaprjeđenja proizvodnje i kvaliteta naših proizvoda.

 

 

 

 

Objavljeno  09.03.2020.