Inicijativa za očuvanje mljekarskog sektora Republike Srpske


Ovom prilikom želimo da obavjestimo sve proizvođače mlijeka da je od strane Udruženja poljoprivrednih proizvođača - mljekara RS dana 06.12.2021 godine poslata "Inicijativa za očuvanje mljekarskog sektora Republike Srpske". Ova inicijativa je poslana savezu Opština i Gradova Republike Srpske i svim Opštinama i Gradovima. Tekst inicijative možete da pročitate u nastvaku.

Poštovani dame i gospodo, načelnici, gradonačelnici,

Mljekarstvo predstavlja najintezivniji sektor poljoprivredne proizvodnje u Republici Srpskoj i svojim poslovanjem značajno određuje i ekonomiku vezanih grana poljoprivrede (ratarstvo) i uopšte privrede. U mljekarstvu ima i najviše radnih mjesta i mljekarstvo kreira najviše BDP u oblasti poljoprivrede, u odnosu na sve druge grane. To je oblast sa najvećim stepenom ulaganja, gdje se na dnevnom nivou donose značajne odluke i stvara dodatna vrijednost. Mljekarstvo na najvećem broju naših gazdinstava predstavlja jednu potpuno tržišno orijentisanu proizvodnju sa brzim protokom kapitala, koja je zbog toga i veoma ranjiva u uslovima destabilizacije tržišta, kao što je u aktuelnoj situaciji.
Godina 2021. predstavlja vjerovatno najtežu godinu za mljekarski sektor u Srpskoj ikada. Došlo je do enormnog rasta cijena svih inputa stočarske proizvodnje, uključujući hranivo, gorino, sjeme, dijelove za tekuće održavanje mahnizacije i opreme i drugo. U nekim slučajevima cijena pojedinih inputa je skočila i za 100% (premiksi, koncetrovana hraniva itd), dok se otkupna cijena mlijeka gotovo da i nije mjenjala, ili je ta promjena minimalana i veća je za 5% u odnosu na cijenu prethodne godine. Još u avgustu mjesecu, Udruženje je uz pomoć domaćih i stranih stručnjaka izradilo kalkulaciju proizvodne cijene mlijeka na farmi sa prosječnom proizvodnjom u Udruženju. Ta kalkulacija je pokazala da smo sa dohodka od 813,95 KM/muzno grlo u 2020. godini, u 2021. godini došli na GUBITAK od 1198,88 KM/muzno grlo. S obzirom da je od avgusta mjeseca 2021., pa do danas došlo do daljnjeg rasta cijena inputa, naši proizvođači već mjesecima samo akumuliraju gubitke. Takođe treba svakako spomenuti veoma lošu godinu i katastrofalnu sušu ove godine, tako da je već upitna hrana za naše životinje za narednu godinu. Zbog gubitaka u ovoj godini, nismo mogli ni da zasijemo sve predviđene površine u jesenjoj, a biće slabija i proljećna sjetva. Na taj način agonija se produžava i na 2023. godinu.
Drage dame i gospodo, dragi načelnici, gradonačelnici, naglasili bi smo i da nismo mi i naše porodice i zaposleni na našim farmama, jedini koji zavisimo od ove proizvodnje. Tu su i proizvođači i distributeri hraniva, sjemena i svega ostalog što se veže za mljekarski sektor, zajedno sa svojim radnicima i njihovim porodicama. Tu su na kraju i budžeti Republike Srpske i lokalni budžeti u svim našim opštinama i gradovima. Ugroženi smo svi.
Zahvalni smo za svu podršku koju ste do sada izdvajali za naš sektor. Ali molimo Vas da u Vašim budžetima za narednu godinu predvidite dodatna sredstva za mljekarski sektor, ali i druge grane poljoprivrede. Moramo zajednički očuvati selo.
Stojimo na raspolaganju za sve konsultacije, eventualne sastanke i rado ćemo pružiti podršku u planiranju konkretnih mjera podrške.

S poštovanjem i hvala unaprijed na razumjevanju i podršci,

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA
Vladimir Usorac

Prilog: Kalukacija linije proizvodnje mlijeka i teladi avgust 2021

Objavljeno  06.12.2021.