Zanimljivosti iz svijeta mljekarstva


Prema podacima Svjetske organizacije za poljoprivredu i hranu (FAO) predviđanja su da će do 2050. godine svjetska populacija porasti za još dvije milijarde stanovnika tj. na planeti zemlji će živjeti preko 10 milijardi stanovnika. Takođe prema podacima FAO se predviđa da će se potrebe za proizvodima od mlijeka povećati za 50% u odnosu na 2010. godinu.

Nekoliko informacija u procentima što se tiče proizvodnje mlijeka 2020. godne u odnosu na 2000. godinu, na svjetskom nivou:

  • Za 46% povećana proizvodnja mlijeka
  • Za 23% povećan broj krava
  • Za 20% povećana produktivnost po kravi

 

Objavljeno  14.10.2022.