Zaključci sastanka upravnog odbora od dana 7.11.2023.godine

Poštovane dame i gospodo,

Ispod se nalaze zaključci Upravnog odbora od 06.11.2023.godine u Doboju, sa kojima smo upoznali Ministra, ali i značajan broj drugih učesnika političkog života. 

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

n/r ministar g. Savo Minić

PREDMET: Zaključci sa sastanka upravnog odbora

Poštovani Ministre, g. Minić,

Dana 06.11.2023.godine u Doboju održan je prošireni sastanak Upravnog odbora Udruženja, na kojem su prisustvovali i gosti iz Federacije BiH, tj. predstavnici Udruženja mljekara Tuzlanskog i Srednje-bosanskog kantona. Na sastanku se diskutovala aktuelna situacija u oblasti mljekarstva, a donešeni su sljedeći zaključci: 

Polazeći od činjenica:

da se broj radno aktivnog stanovništva u Republici Srpskoj smanjuje, a posebno na selu, 

da smo sa prosječnom starošću stanovnika od preko 42 godine najstarija zemlja u regionu, 

da se sela prazne na dnevnom nivou, 

da je ulazak u većinu sela postao kao ulazak u starački dom, 

da se seoske škole zatvaraju, da dječje graje nema u stotinama sela u Srpskoj ministre, 

da se nade u budućnost gase, 

da se naša srca lome svaki dan kad neko novi ode iz naših sela, 

da se više djece našeg porijekla upisuje u neke tamo strane škole, nego naše, 

da je u prošloj godini BiH uvezla 4,5 milijardi KM poljoprivrednih proizvoda, a izvezla tek 1/4 toga,

da svi uvode zaštitne mjere, a jedino se mi pozivamo na STO i EU, a nismo članica niti jednog niti drugog,

da mnogi kupci ne znaju šta je to naš proizvod,

da jednostavno vrijeme ističe ministre, a konkretni koraci se ne preduzimaju, 

da mnogo naših ljudi gubi povjerenje u institucije i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

 

Predlažemo sljedeće mjere, od nekih koje treba donijeti po hitnom postupku, a druge u novom pravilniku o podsticajima u Republici Srpskoj:

 

  1. Podrška za period 2024 - 2031. Da podrška za sektor mljekarstva u narednoj godni bude što bliža nivou koji imaju mljekari u Federaciji BiH i Srbiji, s obzirom da je riječ o otovorenom tržištu. To podrazumjeva podršku od 0,35 KM/litar mlijeka i 1.000,00 KM/ po grlu, uz podršku za junice, kao i do sada. Kao što smo Vas neki dan obavijestili, mljekari su sva ta sredstva već kroz svoj rad uplatili u budžet Republike Srpske. Tako da se i sa tim povećanjem nama vraća tek cca 40 - 45% sredstava koje smo uplatili u budžet. Ova mjera da se donese na najmanje 7 godina, kako bi i mi mogli bolje planirati svoju proizvodnju, investcije, ali i život naših porodica, te naših partnera čija radna mjesta zavise od našeg rada. Kako bi motivisali ljude da ostanu na selu, da ne bježe sa svojih imanja. Visina podsticaja da se redovno koriguje u skladu sa promjenama cijena inputa mljekarske proizvodnje. 
  2. Premija po grlu. Da premije za mlijeko ostane do samog ulaska u EU. Premija po grlu nije u 14 prioriteta EU integracija BiH. Nek se prvo prioriteti rješavaju. Mi nemamo rješeno ni pitanje zemljišta, niti plavog dizela, niti obilježavanja …. Svaka odluka koja se donosi mora biti stručno i temljeno analizirana. Od našeg rada zavisi destetine hiljada radnih mjesta Ministre i ne smije se to odbacivati. 
  3. Urgencija za Ministarstvo Finansija. Molimo Vas i da odma po prijemu dopisa pošaljete URENCIJU na Ministasrtvo finansija, što se tiče isplate premije po grlu. 
  4. Korisnici premije po grlu. Molimo Vas da javno objavite spisak korisnika premije po grlu sa brojem izbrojanih grla, te da se utvrde sve informacije o eventualnim greškama u brojanju, uvažavajući i naš dopis od dana 30.10.2023.godine broj: 138/23. 
  5. Da se pod hitno granica za aflatoksin u mlijeku digne na 0,25 µg/kg, kao što je u Srbiji. 
  6. Izrada strateških dokumenata, pregovori sa EU i međunarodni projekti.. Zahtjevamo da se u izradu strateških dokumenata, pregovore sa svim organizacijama ili međunarodnim nadnacionalnim tijelima, uključujući posebno EU, te u radna tijela svih međunarodnih projekata u kojima imaju članove i Ministasrtva po pravilu uvijek uključuju predstavnici poljoprivrednih udruženja - poljoprivredni proizvođači. 
  7. Zaustavite mučenje životinja. Da se sa Vaše strane pod hitno zatraži rješavanje pitanja obilježavanja životinja u skladu sa EU normama. Naime, mi smo 07.07.2023.godine u sastanku direktorom KzV tražili rješavanje ovog pitanja i predložili da naši farmeri kupuju sami markice za obilježavanje, tj. da naše Udruženje rješava to pitanje. Naravno naš prijedlog je glatko odbijen. Najskuplje i najkvalitetnije markice na svijetu Ministre možemo imati u Srpskoj za 3,5 KM. A mi ove koje nerijetko spadnu za 7 dana plaćamo 12 KM, pa do 16 u nekim selima. A ne vrijede ni prebijene pare. To je mučenje životinja ministre. Mi to više ne možemo gledati, kad se po sedmi, osmi put ministre našim kravama buše uši. Boli nas to. Smatramo da se treba kao u nekim zemljama EU cijeli proces obilježavanja prebaciti na Udruženja. Ovo se treba odma rješavati. 

Poštovani Ministre, znamo da niste Vi odgovorni za sva ova pitanja, ali Vas molimo da u što skorije vrijeme inicirate sastanak sa Federalnim ministrom. poljoprivrede g. Kemalom Hrnjićem i g. Stašom Košarcom, ministrom Spoljne trgovine i ekonoskih odnosa. Za ona za koja ste odgovorni tražimo hitno rješavanje. Pola godine aktivnog rada može riješiti dosta toga.

Još jednom da napomenemo da je veliki broj dopisa i naših prijedloga ostao neogovoren.

Hvala unaprijed na razumjevanju,                                 PREDSJEDNIK UDRUŽENjA

                                                                                      Milorad Arsenić

dopis je poslat i na sljedeće adrese: Predsjednik Republike Srpske, Narodna Skupština Republike Srpske – klubovi stranaka, Vlada Republike Srpske, Član Predsjedništva iz reda Srpskog naroda, Savjet Ministara, MSTEO,  Federalno Ministarstvo poljoprivrede, svi mediji.

Objavljeno  07.11.2023.