VI Savjetovanje mljekara RS - Agenda

DAN 1.  04. 03. 2020.

09:00 – 10:00    REGISTRACIJA UČESNIKA

10:00 – 10:45 Uvodna riječ, Predsjednik udruženja mljekara RS, g. Vladimir Usorac; Predsjednik saveza udruženja odgajivača goveda-Srbije, g-đa Sanja Bugarski; Predsjednik saveza udruga hrvatskih uzgajivača holštajn goveda, g. Branko Kolak; Direktor Sweden/USAID FARMA II, Bill Mays; Ministar poljoprivrede Republike Srpske, prof. dr Boris Pašalić;

 

10:45 – 11:00  dipl.inž Mladen Stojanović, Ministarstvo poljoprivrede RS, BiH: Trenutno stanje mljekarskog sektora u Republici Srpskoj;

11:00 – 11:15  dr. Miljan Erbez, Ministarstvo poljoprivrede RS, BiH: Aplikacija za vođenje matične evidencije na farmi (projekat UNDP);

11:15 – 12:00 Prof. dr Vesna Gantner, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Hrvatska: Kontrola proizvodnosti mlijeka kao alat za unapređenje prihoda na gazdinstvu;

12:00 – 13:00  Prof. dr Joseph C Dalton, Univerzitet Idaho, SAD: Genomska selekcija u funkciji budućeg zdravlje i plodnosti krava;

 

13:00 – 14:00                              Zakuska i kafe puza

                      

14:00–14:30 Vladimir Danon, Buda Erel, Izrael: Pametno navodnjavanje/đubrenje – projekti po mjeri koji se temelje na ekonomskoj izvodljivosti i očuvanju kapaciteta tla u kombinaciji s analizom tla;

14:30–15:15  Daniel Stojsavljević, Sano, Hrvatska: Menadžment na savremenim farmama muznih krava;

15:15–15:45     Doc. dr Milan Maletić, Fakultet veterinarske medicine Beograd, Srbija: Toplotni stres kao uzrok smanjene plodnosti kod krava;

15:45–16:15     Doc. dr Miloje Đurić, Fakultet veterinarske medicine Beograd, Srbija: Praktična primjena ultrazvučne dijagnostike u kontoli reprodukcije visokomliječnih krava;

16:15 – 16:30 Feđa Begović: Sweden/USAID FARMA II „Osvrt na podatke o uvozu i izvozu u sektoru mljekarstva, 2015-2019”,

16:30 – 17:00   Diskusija

19:30Svečana večera i druženje

 

DAN 2.  05. 03. 2020.

07:00 – 08:30           Doručak i kafa (za lica koja borave u hotelu)

 

09:00 – 09:30  Doc. dr Radiša Prodanović, Fakultet veterinarske medicine Beograd, Srbija: Primjena metaboličkog profila u procjeni zdravstvenog i hranidbenog statusa visokomliječnih krava;

09:30 – 10:30   dr. Branimir Kampl, Sano, Hrvatska: Zašto savremeni farmer mora ulagati u digitalnu tehnologiju? Imperativ konkurentnosti, povećanja produktivnosti – referentne vrijednosti, finansijske koristi, primeri uspješnih ulaganja s finansijskim ishodom;

10:30 – 11:00    Petar Ninić, Marketing menadžer Rapić d.o.o, BiH: 30 godina kompanije Rapić d.o.o;

                                      (11:00 – 11:30 kafe pauza)

11:30 – 12:30   dr. Dragomir Jeremić, Schaumann, Austrija: Zašto količina i kvalitet namuženog mlijeka ne odgovaraju genetskom potencijalu krava;

12:30 – 13:00  Dario Dokuzović, Sano, Hrvatska: Mogućnost finansiranja razvojnih projekata;

13:00 – 13:30  Elvedin Dizdarević, Cattleguard, Srbija: Detekcija estrusa i telenja, temperaturte, unosa vode i nadgledanje zdravlja;

13:30 – 14:00       Diskusija i zatvaranje savjetovanja

14:00 Kraj

Objavljeno  02.03.2020.