V Savjetovanje mljekara Republike Srpske

DAN 1.  28. 02. 2019.

test

09:00 – 10:00    REGISTRACIJA UČESNIKA

10:00 – 10:30 Uvodna riječ, Predsjednik udruženja mljekara RS, g. Vladimir Usorac; Predsjednik saveza udruženja odgajivača goveda-Srbije, g-đa Sanja Bugarski; Predsjednik saveza udruga hrvatskih uzgajivača holštajn goveda, g. Branko Kolak; Ministar poljoprivrede Republike Srpske, prof. dr Boris Pašalić;

10:30 – 10:50  Mr Aleksandar Marić, sekretar udruženja mljekara RS, Pregled stanja na izabranim farmama članova udruženja mljekara Republike Srpske

10:50 – 11:20 Prof.dr.sc. Matija Domaćinović, Poljoprivredni fakultet Osijek, Hrvatska: Ocjena kvaliteta kukuruzne silaže

11:20 – 11:50 Prof. dr Darko Grbeša, Agronomski fakultet Zagreb, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska: Šta nam pokazuje sadržaj ureje u mlijeku;

11:50–12:20 dr Pero Gnjidić, SANO: Tehnologija proizvodnje kvalitetne kukuruzne silaže

                      

PREZENTACIJE IZAZOVI U PROIZVODNJI KVALITETNE SILAŽE

12:20 – 12:40 Milan Tomić, BAYER: ʻʻIzazovi s kojima se susreću proizvođači kukuruza s obzirom na registraciju herbicida u silažnom kukuruzu i pojava rezistentnosti korova na pojedine grupe herbicidaʼʼ.

12:40 – 13:00 Srđan Bekrić, MEGAMARKET: ʻʻNova tehnologija đubrenja silažnog kukuruza kao važnog činioca u ishrani muznih kravaʼʼ.

13:00 – 13:20 Zoran Petrović, MEGAMARKET: ʻʻKWS program selekcije u svijetu, prezentacija KWS hibrida kukuruza za 2019ʼʼ.

13:20 – 13:40 Aleksandar Dević, AGROLUX: LG kukuruz LGAN

13:40 – 14:00 Dalibor Dončić, SYNGENTA: ʻʻSavremena tehnologija proizvodnje i zaštite kukuruza“.

14:00 – 14:20 dr Dragan Milić, GOLIĆ TRADE: ʻʻPoboljšanje tehnologije proizvodnje krmnog bilja, uslov uspješnog stočarstva“.    

14:20 – 14:40 dr Goran Bekavac, GOLIĆ TRADE: ʻʻ NS hibridi kukuruza – pravilan izbor za dobijanje najboljeg kvaliteta silaže“.

           

                                  (14:40 – 15:10 kafe pauza)

15:10 – 16: 10                     PANEL DISKUSIJA

 

19:00Svečana večera i druženje

 

DAN 2.  01. 03. 2019.

07:00 – 08:30           Doručak i kafa (za lica koja noće u hotelu)

09:00 – 09:30 dr Dobrila Janković, Departmant za stočarstvo, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Srbija:  Odabir kvalitetnih priplodnih bikova u cilju unapređenja proizvodnje mlijeka u govedarstvu,

09:30 – 10:00  DVM Ivica Jožef, Farma Spreča, Kalesija: Reprodukcija i farm menadžment

10:00 – 10:30  Daniel Stojsavljević, SANO:  Digitalizacija u primarnoj proizvodnji mlijeka

                                      (10:30 – 10:45 kafe pauza)

10:45 – 11:15 Kevin RÜckmar, Lindner Suisse-wood wool manufacture, Švicarska: Tradicija sa svijetlom budućnošću – higijena vimena sa agroclean vunom od drveta

11:15 – 12:00 Mato Janjić, Genetic Austria, Austrija: Uspjeh simentalskom pasminom širom svijeta

12:00 Kraj

Objavljeno  22.02.2019.