Uvođenje matične evidencije uz pomoć Češke Republike i UNDP


U periodu od 08.07.-14.7.2020. dr Blanka Krivankova iz kompanije GEOtest, Brno, Češka Republika posjetila je naše Udruženje, kao i naše partnere Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Veterinarsko stočarski centar u Banjoj Luci, Laboratoriju za kontrolu kvaliteta mlijeka, a imala je i priliku da razgovara sa predstavnicima kompanije LukasSmart koja radi na pripremi elektronske matične knjige.

Ova posjeta je jedna od aktivnosti koje se sprovode kroz projekat "Herd Book Maintenance as a Tool for Diversification of Incomes and Improving the Sustainability of the Dairy Farmers in Bosnia and Herzegovina“, koji je finansiran od strane UNDP CZECH Challenge fonda i uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Ova posjeta bila je prilika da se gospođa Krivankova upozna sa svim akterima projekta i procjeni stepen njegove realizacije. Dr. Blanka Krivankova sugerisala je nekoliko stvari koje je potrebno poboljšati u realizaciji projekta. Poseban značaj treba posvetiti nivoima pristupa poljoprivrednika matičnim knjigama u skladu s normama ICAR. Posebnu pažnju treba obratitina sistematiku uvođenja životinja u registar teladi i registar upotrebe u priplodu. Dr. Krivankova je posebno navela da se sam proces obilježavanja u BiH mora pod hitno uskladiti sa normama EU, a prije svega da je sam uzgajivač odgovoran za obilježavanje životinja na svom stadu i da je to glavni korak u EU integracijama u ovoj oblasti, da sami farmeri budu odgovorni za vođenje procesa registracije životinja.  Nejasno je da uzgajivači nemaju pristup bazi podataka koju vode nadležne službe za obilježavanje. Takođe, dr Krivankova je navela da se treba voditi mnogo bolja evidencija o osjemenjavanju, a u skladu sa propisima koji već postoje i da ih treba implementirati.  Dodatno, dr Krivankova je upozorila da već pojedine zemlje ograničavaju izvoz kvalitetnog genetskog materijala u zemlje koje nemaju razvijenu matičnu evidenciju i kontrolu proizvodnosti. Što znači da ovaj projekat može obezbijediti pristup boljem sjemenu za članove našeg Udruženja.

Treba napomenuti da su u Češkoj gubici markica na godišnjem nivou tek 1-3%, dok kod naših uzgajivača čine i do 30%. Češki uzgajivač plaća za obilježavanje oko 0,33 KM, a markice nabavlja Udruženje.

Jedan od zaključaka bio je da je postojeći pravni okvir barem u Republici Srpskoj dobro usklađen sa uslovima EU i time otvara mogućnost dostizanja standarda EU u radu organizacija za uzgoj, ali i da je potrebno više raditi na ovim pitanjima.

Objavljeno  14.07.2020.