USPOSTAVLJEN MEHANIZAM SARADNJE

USPOSTAVLJEN MEHANIZAM SARADNJE IZMEĐU NCSU IZ SJEVERNE KAROLINE I UDRUŽENJA MLJEKARA RS

Poljoprivredni fakultet sa Univerziteta iz Sjevrene Karoline, Sjedinjene Američke Države i Udruženje poljoprivrednih proizvođača – mljekara Republike Srpske 16.04.2019 potpisali su dokument o saradnji u više oblasti.

Cilj ovog dokumenta je olakšati i ohrabriti saradnju između Udruženje mljekara RS i Univerziteta iz Sjeverne Karoline kako bi se osigurala buduća efikasnija i djelotvornija sardnja i uzajamna pomoć ovih starana u pogledu:

Strane izjavljuju da imaju namjeru sarađivati u oblasti:

Potpisnice ovog dokumenata o saradnji definisale su kontakt osobe u organizacionim jedinicama:

Obe strane su saglasne da koriste engleski jezik u toku saradnje. Sve korespodencije, odgovori i konsultacije će biti izvedene na engleskom jeziku.

Ovaj dokument potpisan je u aprilu 2019. godine u Raliju (Raleigh) i Banjoj Luci u dva orginalna primjerka na engleskom jeziku, po jedan za svaku stranu.

Orginal dokument u prilogu:

Saradnja NCSU i DPA

Objavljeno  19.04.2019.