Udruženje dobilo podršku Sweden/USAID FARMA II projekta


Uspješna saradnja sa projektom Sweden/USAID FARMA II se nastavlja i kroz podršku po poizvu RFA 009. Kroz ovaj projekat Udruženje strukturalnim mjerama radi na jačanju svojih kapaciteta.

Projekat u sebi nosi nekoiko komponenti podrške, a cilj je kroz projekat kratkoročno obuhvatiti 60-70% članova Udruženja (cca 400 naših članova).

Udruženje će se kroz ovaj projekat dobiti i aplikaciju za normiranje obroka, a aplikacija će biti dostupna svim članoviam Udruženja. Svi znamo da je ishrana i 60% ukupne proizvodnje, te se nadamo da će ovaj alat uticati na konkurentnost naše proizvodnje. On će našim proizvođačima biti dostupan putem mobilnih telefona i računara. Cilj aplikacije je iznalaženje optimalnog obroka, na bazi raspoloživih hraniva, što podrazumijeva zadovoljavanje potreba životinje uz dostizanje minimalnih troškova obroka. Šema rada je prikazana na skici ispod:

 

Šema

 

Na drugom mjestu spomenuli bi alat za unaprjeđenje kvaliteta osjemenjavanja na gazdinstvima članova Udruženja. Naime, veliki broj naših članova izrazio je želju da vrši samostalno osjemenjavanje na svom stadu. U tom kontekstu izvršiće se obuka 25 naših članova koji su se prijavili na poziv, koji će dobiti kompletnu opremu za vršenje osjemenavanje na svom stadu. Obuka će biti izvršena u skladu sa Pravilnikom o osposobljavanju lica za obavljanje zootehničkih zahvata (Sl. Gl. RS, broj: 97/15). Obučeni farmeri će moći vršiti osjemenjavanje isključivo na svom stadu. Napominjemo da planiramo i sa pisanjem novih projekata za obuku za VO, a zbog velikog interesovanja naših članova za ovu obuku.

Pored toga, najmanje 200 uzgajivača do 30. septembra 2020. godine i 170 nakon toga perioda dobiće publikaciju Slobodan smještaj goveda. Cilj ove publikacije jeste promocija slobodnog sistema držanja i unapređenje kvaliteta života i dobrobiti životinja u našim stadima, te tim kvaliteta proizvdenog mlijeka i mesa.

U okviru projekta imamo i izradu strateških dokumenata Udruženja, a to se odnosi na izradu jačanje tržišta mlijeka. Nadamo se da će nam ova studija u budućnosti pomoći u ostvarivanju novih fondova za naše Udruženje.

Vrijednost projekta je 52.060,79, od čega Sweden/USAID FARMA II projekta učesvtuje sa 49.960,79 KM, a Udruženje sa 2.100,00 KM.

Takođe, ovom prilikom obavještavamo mlade proizvođače koji su trebali da idu na obuku u SAD, da je taj dio u projektu otkazan zbog novonastale situacije. U svakom slučaju rukovodstvo Udruženja će imati u vidu želju mladih da se usavršavaju, te nastojati da realizuje još sličnih projekata.

Objavljeno  17.07.2020.