U posjeti kolegama iz Hrvatske


Danas su predstavnici našeg Udruženja bili u posjeti kolegama iz Saveza udruga hrvatskih uzgajivača holstein goveda - SUHUH u njihovom sjedištu u Đakovu. Već duži niz godina naša Udruženja imaju zaista dobru saradnju, a i ovaj put na našu molbu za podršku, kolege iz SUHUH su odmah odgovorile i za nas u saradnji sa Centrom za stočarstvo Hrvatske Agencije za Poljoprivredu i Hranu za nas organizovale jednodnevnu obuku. Tema obuke je bila zaključivanja laktacija sa farmi sa robotskom mužom. Domaćini su bili g-đa Lidija Pavić, potpredsjednik Saveza, g. Zdenko Ivkić, direktor Centra za stočarstvo, g-đica Kristina Hećimović, stručni saradnik u Savezu i  g. Zrinko Mikić, stručni saradnik u Centru za stočarstvo.  Republika Hrvatska ima preko 40 robot farmi i ima dugodišnje iskustvo u ovoj oblasti, a informacije koje smo danas dobili su zaista bile značajne. Takođe, njihova iskustva u ICAR, čiji smo i mi članovi postali nedavno, su takođe zaista korisna i značiće nam mnogo u isčekivanju prve posjete ICAR komisije. 

Nekoliko bitnih informacija:

  • G-đa Pavić nam je nekoliko puta ponovila da prije ulaska u EU moramo da riješimo pitanje upravljanja poljoprivrednim zemljištem, te pitanje promocije domaće proizvodnje. Domaći proizvod mora imati svoje mjesto na policama u marketima u Bosni i Hercegovini. Tu treba da apelujemo na nadležna tijela da preduzmu aktivnosti na unapređenju položaja domaćih proizvoda. Takođe spomenut je novi sistem javnih nabavki tzv "kratki lanci snabdijevanja/opskrbe" koji pomažu da u vrtiće, škole i slične institucije dođu lokalni proizvodi, malih proizvođača. Za EU moramo biti spremni i mora se ulazak shvatiti ozbiljno. Komentar: Da li će naši političari to shvatiti ozbiljno, ne zna se, mada će vjerovatno nastaviti udarati u nacionalnu tamburu. 
  • Hrvatska ima 19 priznatih uzgajivačkih udruženja, od čega 17 sarađuje sa Centrom za stočarstvo tj. HAPIH.
  • G. Ivkić: Važno je povući što je moguće više novaca iz EU, ali jednako je važno i ostvariti očekivani učinak.
  • U Hrvatskoj se uzme preko 700.000 selekijskih uzoraka na godišnjem nivou. Oko 55% od ukupnog broja krava je u kontroli proizvodnosti, tj. oko 71.000 muznih krava.
  • Bik HUSIM PP uzgojen u Hrvatskoj u centru u Varaždinu je trenutno najbolji i nacijenjeniji bik na svijetu u okviru simentalske pasmine. 
  • Program za matičnu evidenciju Centra za stočarstvo ima mogućnost predikcije razvoja somatskih ćelija u stadu. Inače aplikaciju za vođenje matične evidencije kolege iz Hrvatske su sami razvili.  
  • Savez dobije oko 40.000 €/godina za uzgojno selekcijske poslove. 
  • Godišnja proizvodnja je oko 405.000.000 kg mlijeka, tj. 103 l/stanovnik. Republika Srpska proizvede oko 127.000.000 kg mlijeka godina tj. oko 133 kg/stanovnik.
  • Na pojedinim farmama holštajn pasmine goveda u Hrvatskoj prosječna proizvodnja izlazi i na 12.000 kg/godina.  

 

Šta reći, pred nama je zaista dosta posla. Tu su i ocjena eksterijera, genomske analize itd. Ali korak po korak, uz dobre i iskrene prijatelje vjerujemo da možemo. 

Objavljeno  19.07.2023.