Traži se ponuda za izradu projektne dokumentacije


Poštovane dame i gospodo,

Obavještavamo Vas da je upravo otvoren poziv za dostavljanje ponuda za izradu projektne dokumentacije za izgradnju pogona za preradu mlijeka. 

Plan pokretanja mljekare podrazumjeva dnevne prerade od cca 5.000 litara, pa do 30.000 l mlijeka/dan u skladu sa potrebama tržišta i tržišnim zahtjevima. U vezi sa tim, ponuđač treba da predloži tehnologiju koja će obezbjediti postepeni rast proizvodnje, a koji se odnosi na 4-godišnji period dostizanja nivoa od 30.000 l/dan prerade sirovog mlijeka.

 

Više o projektnim zahtjevima u dokumentu na sljedećem linku: Izrada projektno tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje pogona za preradu mlijeka.

• Rok za dostavljanje ponude je 25.05.2022. godine.
• Rok za postavljanje pitanja je 20.05.2022. godine. Pitanja možete postaviti na mejl Udruženja: uppmrs@gmail.com 

Objavljeno  11.05.2022.