Terenska obuka


Polaznici kursa u srijedu 26.9.2019. su imali priliku da posjete Farmu Arsenić u Kozarskoj Dubici koja je do sada ostvarila nekoliko donacija iz domaćih i stranih izvora. 
Od domaćih, tu je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, a od stranih projekat FARMA (USAID i SIDA) i EU4Bussines projekat koji sprovodi UNDP. 
 
Donacije su bile za proširenje kapaciteta, unapređenje sistema upravljanja otpadom i nabavku novog, na ovoj farmi drugog robota za mužu. 
Od predstavnika Farme Arsenić imali smo priliku da čujemo kako ide cijeli proces aplikacije, koji su to podaci neophodni da bi sama aplikacija bila potpuna, sa kakvim problemima se može aplikant sresti i drugo od koristi.
 
Veoma koristna i uspješna posjeta. Nastavljamo dalje. 
 
Objavljeno  26.09.2019.