Sweden/USAID FARMA II projekt podržava modernizaciju mljekarstva u BiH


FARMA II projekt podržao je Udruženje poljoprivrednih proizvođača - mljekara RS da obuči i opremi svoje članove za provedbu umjetne oplodnje goveda u svhru povećanja stada, te da optimiziraju ishranu životinja pomoću nove OptiMilk web aplikacije, kao i da počnu primjenjivati ​​prakse slobodnog uzgoja goveda.

BANJA LUKA, 15. septembar 2020. - Udruženje poljoprivrednih proizvođača - mljekara RS, uz podršku Sweden/USAID FARMA II projekta, organizovalo je danas u Banja Luci završno testiranje za 24 farmera obučenih za umjetnu oplodnju goveda i dodijelilo 20 kompleta opreme za umjetnu oplodnju koju će se koristiti na farmama na kojima rade.

Obuka i oprema za umjetnu oplodnju, koja će farmerima pomoći u da povećaju stada i proizvodnju i kvalitet mlijeka, dio su većeg poduhvata za modernizaciju mljekarstva, koji također uključuje i razvoj web aplikacije OptiMilk, koja će inicijalno biti dostupna za 120 članova Udruženja i omogućiti im da prave i pravilno doziraju optimalne mješavine stočne hrane koristeći sastojke kojima raspolažu. FARMA II projekt je također podržao Udruženje u izradi knjige o slobodnom uzgoju stoke, kako bi pomogao farmerima da slijede najnovije EU trendove u mljekarstvu.

„Članovi našeg Udruženja proizvedu oko 40 miliona litara mlijeka godišnje. To čini 15 posto od ukupnog mlijeka proizvedenog u Bosni i Hercegovini, a mi to želimo povećati,“ rekao je Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača - mljekara RS.

„Podrška koju smo dobili od Sweden/USAID FARMA II projkta nam je omogućila održavanje obuka za naše farmere koje nismo bili u prilici raditi već 20 godina. Od danas će oni moći pravovremeno izvoditi umjetno osjemenjivanje goveda, bez čekanja na veterinare do kojih je često teško doći. To će im pomoći u povećanju broja grla, a pomoću web aplikacije OptiMilk moći će optimizirati ishranu goveda za vrijeme laktacije i povećati prinose mlijeka.“

Očekuje se da će tokom prvih godinu dana nakon obuke članovi Udruženja poljoprivrednih proizvođača - mljekara RS povećati proizvodnju mlijeka za 800.000 litara.

„Mljekarstvo je važan sektor poljoprivrede u Republici Srpskoj i cijeloj Bosni i Hercegovini. Obuke koje su organizovane za naše farmere uz podršku FARMA II projekta trebale bi biti samo početak,“ rekao je Goran Bursać, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

„Radimo na modernizaciji proizvodnje mlijeka i praćenju svih najnovijih trendova u mljekarstvu. S tim u vezi, nastojćemo da podržimo farmere u primjeni prakse slobodnog uzgoja stoke i radćemo sa Udruženjem poljoprivrednih proizvođača - mljekara RS da uspostave elektronski online registar stada koji će nam omogućiti praćenje i poboljšanje zdravlja goveda i kvalitete mlijeka.“

Sweden/USAID FARMA II projekt je podržao je bh. proizvođače mlijeka u ispunjavanju potrebnih standarda sigurnosti hrane i pripremio ih je za inspekciju od strane Ureda Evropske unije za hranu i veterinarstvo. Projekt trenutno pomaže proizvođačima mlijeka da povećaju prinose i kvalitetu svojih proizvoda, te povećaju izvoz u EU, kao i na druga međunarodna tržišta.

IZVOR: farmabih.ba

Objavljeno  17.09.2020.