Sastanak Upravnog Odbora Udruženja


Dana 26.09.2023.godine u Prnjavoru održana je sjednica Upravnog Odbora udruženja poljoprivrednih proizvođača - mljekara Republike Srpske. 

Glavna teme sastanka su se odnosile na aktuelnu situaicju u proizvodnji mlijeka, te pripreme za jesenju sjetvu. Veći broj proozvođača je u teškoj situaciii, jer prouzrokovanom prije svega lošim vremenskim uslovima, značajnim povećanjem cijena jednog dijela inputa mljekarske proizvodnje, duplom proljećnom sjetvom,  ali i zbog smanjenja otkupne cijene sirovog mlijeka. U zadnjih nekoliko mjeseci došlo je do pada otkupa mlijeka za oko 50.000 l/dnevno. 

Takođe razmatrani su i podsticaji za narednu godinu.

Zaključci ovog skupa jesu sljedeći:

1) molimo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da isplati premiju po grlu što prije. Mljekari izražavaju nadu da će ista biti najmanje 400 KM, u skaldu sa obećanjem Ministra g. Save Minića na Savjetovanju mljekara Republike Srpske 27.02.2023. g. da će premija po grlu biti najmanje 400, a prije 500 KM. Takođe, tražimo od Ministarstva da podsticaje  u oblasti mljekarstva u pravilniku za 2024. godinu uskladiu sa podticajima u Srbiji i Federaciji, jer u uslovima potpuno otvorenog tržišta, značajno opada konkurentnost domaćih mljekara, ali i naše mljekarske industrije. 

2) pozivamo sve prerađivače mlijeka u Bosni i Hercegovini da revidiraju otkupne cijene i prilagode poskupljenju inputa mljekarske proizvodnje, ali i cijenama mliječnih proizvoda u tržnim lancima

3) zahtjevamo od nadležnih koji hoće da regulišu cijene poljoprivrednih i prehrambenih artikala u tržnim lancima da prvo pregovaraju sa primarnim proizvođačima, a ne sa onim krajnjim u lancu snabdijevanja.

4) tražimo od nadležnih da se istraže navodi da ukrajinska pšenica dolazi u Bosnu i Hercegovinu po cijeni od 100 €/tona (195 KM). Zanimljivo je da samo usluga prevoza tone pšenice iz Kozarske Dubice do klasovih mlinova u Sarajevu košta 60 KM/tona. I plus je oko 400KM tona. 

 

Bila je ovo prilika da se i g. Vladimiru Usrocu, čovjeku koji je vodio ovo Udruženje 27 godina uruče prigodni pokloni ispred Udruženja. Hvala mu na svemu. 

Na sjednici je takođe Fondacija Progresus je na ovom sastanku predstavila aktuelni poziv i mogućnosti finansriranja mehanizacije kroz njihov program od strane Vlade Mađarske. 

Objavljeno  27.09.2023.