Redovna sjednica UO Udruženja – mljekara RS


 

Na redovnoj sjednici Upravnog odbora dana 15.novembar 2019 godine u prisustvu 25 članova doneseno je nekoliko zaključaka, te usvojen je izvještaj rada kancelarije Udruženja.

 1. Definisane su radne grupe koje će učestvovati u pregovorima sa više prerađivača mlijeka u BiH, o mogućim sistemima naplate članarine.
 2. Predloženo je da se pismeno definiše lice koje će imati konstantnu saradnju sa Udruženjem od strane nadležnog Ministarstva.
 3. Svi prisutni su informisani da oni koji budu u sistemu kontrole proizvodnosti u budućnosti će imati određene prednosti u pogledu seksiranog sjemena, većeg podsticaja za junice i sl.
 4. Usvojen je zahtjev od strane sekretara Udruženja o novčanoj refundaciji avio karte.
 5. Planiran je dopis predsjedniku Vlade Republike Srpske u kontekstu povećanja agrarnog budžeta.
 6. Zaključeno da je neophodno da UO Udruženja zakaže sastanak sa Mljekoproduktom iz Kozarske Dubice uz posredstvo određenih predstavnika nadležnog Ministarstva u vezi cijene mlijeka.
 7. Razmatrani su dugoročni pravci razvoja Udruženja, te mogući oblici registarcije firme u vlasništvu Udruženja.
 8. Svi članovi UO dobili su detaljnije informacije o formiranom Udruženju poljoprivrednika na nivou BiH.
 9. Odlučeno je da se savjetovanje mljekara RS za narednu godinu održi u Gradišci, sa naznakom da to bude kraj februara ili početak marta kao i ranijih godina, a neke od mogućih tema su: podzemno navodnjavanje, kalcifikacija zemljišta, te još nekoliko uz konsultaciju stručnjaka.
 10. Predloženo da se skupština Udruženja održi na narednom Savjetovanja mljekara RS.
 11. Prikupljen dio novca za prethodno podignutu pozajmicu farme Rajka Grbića od stane 11 članova Udruženja.
 12. Ukupno 10 proizvođača mlijeka izrazilo je želju za nabavku robota za mužu u narednoj godini.

VIDE PRILOGRedovna sjednica UO Udruženja mljekara RS

 

Objavljeno  18.11.2019.