Pravilnik o kapitalnim investicijama 2024


Poštovani članovi, dame i gosodo, danas dana 20.03.2024.godine je objavljen Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za kapitalne inevstcije u poljoprivrednoj proizvodnji u 2024. godini. 

Pravo na novčane podsticaje za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji mogu da ostvare fizička lica, preduzetnici i pravna lica sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Srpskoj koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji Republike Srpske i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalna ili kao nekomercijalna gazdinstva, kao i drugi subjekti u skladu sa članom 26. Zakona o poljoprivredi, koji su upisani u Registar korisnika podsticajnih sredstava.


Javni poziv je otvoren 20 dana od dana objavljivanja i obavezno sadrži: predmet javnog poziva, lica koja mogu biti učesnici javnog poziva, uslove koje je korisnik sredstava obavezan da ispuni, visinu sredstava koja se dodjeljuju, potrebnu dokumentaciju, rok za dostavljanje prijava, postupak za dodjelu sredstava i obaveze korisnika nakon dobijanja sredstava. Javni poziv je otvoren do 17.04.


Pravo na ostvarivanje podsticaja po ovom pravilniku imaju korisnici podsticaja koji su izvršili ulaganja od 1. januara 2024. godine, a za ulaganja u podizanje novih voćnih zasada i vinograda za sadnju izvršenu u jesen prethodne godine, odnosno proljeće ili ljeto tekuće godine (obračunski period od 21. septembra 2023. do 21. septembra 2024. godine).

Pravilnik je dostupan ovdje

Objavljeno  20.03.2024.