POZIV ZA OBUKU

Udruženje poljoprivrednih proizvođača - mljekara Republike Srpske u narednom periodu planira da svoj rad i aktivnosti približi aktuelnostima na polju podrške poljoprivrednoj proizvodnji, a posebno u svjetlu otvaranja predpristupnih fondova EU za razvoj poljoprivrede. Udruženje broji preko 600 članova i veliki broj njih planira dalje da se razvija i širi, a jedna od mogućnosti upravo su predpristupni fondovi EU i drugi fondovi za razvoj poljoprivrede gdje je stručan projekat neophodan za dobijanje ovih sredstava. 

U tom kontektu, planiramo da uvežemo mlade inženjere iz oblasti poljoprivrede i diplomirane ekonomiste sposobne i voljne da pišu projekte za naše farmere.
S toga pozivamo sve mlade inženjere iz oblasti poljoprivrede - ukupno 5 lica i diplomirane ekonomiste - ukupno 3 lica da se prijave za besplatnu obuku koju će Udruženje organizovati a u vezi pisanja projekata. 
Kandidati koji uspješno prođu obuku će imati priliku da pišu projekte za udruženje, a troškovi angažmana bi se nadoknadili konsultantu u iznosu od 7% vrijednosti projekta. Riječ je o povremenom angažmanu, kroz ugovor o dijelu, a ne o stalnom zaposlenju. 
 
Prijave se primaju na mejl: uppmrs@gmail.com do 15.08.2019.godine. 
Uslovi: uzrast do 35 godina i završen poljoprivredni fakultet bilo koji smjer odnosno ekonomski fakultet i aktivno znanje engleskog jezika. Naravno dobordošli su kandidati sa većim stepenom obrazovanja (M.Sc. ili Ph.D.). 
Uz prijavu poslati (1) skeniranu diplomu, (2) motivacioni dopis na jednoj stranici 1,5 prored, fond 12 u Times New Roman, u kojem je obrazloženo zašto kandidat ima želju da se uključi u rad Udruženja i (3) CV - najviše na dvije stranice sa slikom u gornjem desnom uglu.
 
FACEBOOK:
 
Objavljeno  05.07.2019.