Poziv za kontrolu proizvodnosti mlijeka


Kontrola proizvodnosti mlijeka

 

Poštovani,

 

Obavještavamo Vas da je Udruženje poljoprivrednih proizvođača – mljekara Republike Srpske dana 27.06.2018 dobilo rješenje broj: 12.03.2-330-2625-2/18 od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za organizovanje uzgoja kvalitetno – priplodnih goveda za rase holštajn i simentalac, tj. registrovalo uzgajivačku organizaciju za navedene rase, u skladu sa Zakonom o stočarstvu (ʻʻSlužbeni glasnik Republike Srpskeʼʼ, broj 44/15).

 

Cilj udruženja je da u narednom periodu preuzme sistem kontrole proizvodnosti i izdavanja dokumenata o porijeklu kako je propisano Zakonom o stočarstvu Republike Srpske, relevantnim propisima Evropske unije i u skladu sa ICAR (International Committee for Animal Recording) pravilima. 

Jedan od glavnih preduslova za uspostavljanje kompletnog sistema jeste kontrola proizvodnosti mlijeka, pa u skladu sa tim Udruženje je preduzelo prve korake. Udruženje je sklopilo ugovor sa ovlaštenom laboratorijom za kontrolu proizvodnosti mlijeka Veterinarsko stočarskog centra.

 

U skladu sa prethodno navedenim aktivnostima molimo Vas da nam se javite ako ste zainteresovani da uđete u sistem kontrole proizvodnosti mlijeka koja će koštati 4 KM s PDV- om sa naznakom da će troškove iste sufinansirati Ministarstvo.

 

Prikupljeni podaci su preduslov da bi Vaše životinje mogle u dogledno vrijeme dobiti pedigre, koji će u narednom periodu biti jedan od uslova za odobrenje podsticaja u govedarskoj proizvodnji.

 

S obzirom da je početak kontrolne godine po ICAR-u od 01.10.2019 godine, molimo Vas da u što kraćem roku javite Vaš odgovor na email: uppmrs@gmail.com ili na br.tel: 051/492-997 ili mob: 065/338-526.

 

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA

Objavljeno  25.09.2019.