POSJETA SAJMU POLJOPRIVREDE U ČEŠKOJ


U organizaciji Ministarstva poljoprivrede Češke Republike, a uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske upriličena je posjeta sajmu Poljoprivrede za delegaciju iz Bosne i Hercegovine.

Domaćin posjete je bio naš stari prijatelj g. Pavel Svoboda, ataše za poljoprivredu Češke Republike za zapadni Balkan.

 

Na tradicionalnom sajmu poljoprivrede koji se ove godine održava od 22 do 27 avgusta u Češkim Budejovicama prisustvovala su dva člana iz Republike Srpske g. Mladen Stojanović – Načelnik odjeljenja za stočarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i g. Aleksandar Marić sekretar Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara Republike Srpske. Ovo je jedan od najposjećenijh sajmova u Češkoj Republici koji bilježi posjetu preko 100.000 posjetilaca.

Pored bogatog sadržaja ovog sajama koji nudi veliki izbor tehnike, kvalitetno priplodne stoke i sl. predstanici iz Republike Srpske imali su priliku direktno razgovarati sa nekoliko kompanija iz Češke Republike kao što su: BoviMeister.cz, Animalco, Jihočeský chovatel a.s. – koji se pretežno bave izvozom genetskog materijala u obliku steonih junica ili u obliku doza sjemena. Predstavnici su takođe razgovarali sa kompanijom LMS (Lab Media Servis) koja je predstavila novi proizvod za brzo otkrivanje tačnog uzročnika mastitisa.  Sa ovim inovativnim proizvodom u roku od 24 časa moguće je odrediti pravu terapiju u liječenju mastitisa. Benefiti ovog proizvoda jesu: brzo otkrivanje uzročnika mastitisa, smanjena upotrebe antibiotika, ciljana upotreba antibiotika, radna efikasnost i ostvarivanje uštede.

Na ovom sajmu osim naše Delegacije bile se prisutne i Delegacije privrednika i službenika iz skoro cijelog svijeta, takođe u organizaciji ekonomsko privrednih predstavništava Češke Republike. Ovo je jedan odličan model predstavljanja svoje privrede i potencijala, te nas ne čudi visok nivo razvijenosti ekonomije ove zemlje.

Objavljeno  27.08.2019.