Posjeta Republici Češkoj


Protekle sedmice delegacija predstavnika privrednika iz Bosne i Hercegovine od 8 članova posjetila je Češku Republiku u okviru trodnevne posjete. Program je bio usmjeren na Češku proizvodnju a sama iskustva namjenjena uzgajivačima i prerađivačima stoke. Navedeni projekat realizovan je od strane Ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini u  saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede Republike Češke.

Delegaciju iz Bosne i Hercegovne činili su predstavnici preduzeća, zadruga, farmera, udruženja: Gold-MG – Donji Žabar, Sara - Brod, At-Trade - Sarajevo, Sano - BiH, Z.Z. Gračanka – Gračanica, Laktal – Tomislavgrad, Udruženje poljoprivrednih proizvođača – mljekara Republike Srpske – Banja Luka, a delegaciju je predvodio dr Miljan Erbez.

Prvi dan posjete bio je rezervisan za posjetu najvećem sajmu stočarstva u Brnu, pored izložbe mnogobrojne stoke, naši privrednici imali su priliku upoznati se sa odrđenim interesnim grupama kompanija, proizvodnim programom istih i sl.

Bitno je istaći da su naši predstavnici imali priliku direktno da razgovaraju i sa preduzećem CBS koje se bavi proizvodnjom genetskog materijala. Ovo preduzeće posluje u više zemalja i bavi se genetikom goveda pretežno Holštajn goveda, a jednim dijelom i tovnim rasama goveda te genetikom svinja.

Drugi dan delegacija je posjetila veliku farmu muznih krava ProAgro Radešínská Svratka u sklopu koje je instalirano biogasno postrojenje. Sama farma bavi se prodajom visoko steonih junica i članica je udruženja uzgajivača simentalske rase. Na ovoj lokaciji takođe je sjedište udruženja uzgajivača simentalca Češke Republike.

U drugoj polovini dana delegacija je bila gost proizvodnog pogona mljekare koja je članica INTERLACTO grupe. Grupa iz Bosne i Hercegovine posjetila je najveći proizvodni pogon od sve tri mljekare koje su u vlasništvu ove grupacije. Ova mljekara nudi širok asortiman proizvoda, ima 200 zaposlenih, sa dnevnom preradom od 350 000 l mlijeka te godišnjim obrtom od 65 miliona eura.

Takođe istog dana posjećena je grupacija koja spada u srednje velika preduzeća,   Mydlářka Benešov se bavi uzgojom svinja, krava, kunića i dr. Ovu grupaciju čine 8 preduzeća. Zanimljivo je istaći da raspolažu sa 3 700 grla u muži Holštajn rase, imaju godišnju proizvodnju mlijeka između 35 i 40 miliona litara, te prosječno preko 10 000 litara mlijeka po kravi u laktaciji.

Trećeg dana posjete u Ministarstvu poljoprivrede Republike Češke upriličen je razgovor sa predstavnicom zamjenika ministra za međunarodnu saradnju istoimenog Ministarstva. Razgovarano je o dosadašnjoj saradnji i mogućoj budućoj saradnji i pomoći Češkog ministarstva poljoprivrede Bosni i Hercegovini. Predložena je mogućnost obuke, treninga za naše farmere kroz FAO program.

Objavljeno  22.05.2019.