Posjeta mljekari Pađeni i farmi Šipovac d.o.o u Hercegovini


Tokom jednodnevne posjete predstavnik Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara RS posjetio je sjedište Mljekare Pađeni u Bileći, koja je jedna od vodećih kompanija kada je riječ o otkupu i preradi svježeg sirovog mlijeka na prostoru cijele Bosne i Hercegovine.

Incijativa pokrenuta od strane Udruženja mljekara RS nakon odluke Upravnog Odbora da se obave razgovori sa svim vodećim mljekarama u Bosni i Hercegovini koje otkupljuju mlijeko na prostoru Republike Srpske, a sve u cilju omogućavanja jednakog pristupa članstvu našem Udruženju nezavisno sa kojom mljekarom uzgajivač sarađuje. Rukovodstvo mljekare Pađeni je prihvatilo naš prijedlog, te ovim putem im se još jednom zahvaljujemo.

Ova mljekara je osnovana tačno prije 20 godina. Danas sa savremeno opremljenim pogonom može da preradi 50.000 litara mlijeka na dnevnom nivou. Mljekara Pađeni otkupljuje svježe sirovo mlijeko više od 950 kooperanata sa područja 16 opština Hercegovine, Romanije i Podrinja. Ova mljekara takođe prati trendove u svijetu kada je riječ o uvođenju novih paleta proizvoda, a sve u cilju što zadovoljnijeg krajnjeg potrošača. Bitno je istaći da preko 90% farmi od kojih se otkupljuje mlijeko nalaze se na pašnjacima hercegovačkog krša, gdje ima dosta ljekovitog bilja što upućuje da je sirovina za preradu vrhunskog kvaliteta, što je jedan od glavnih uslova da bi proizvod bio dobar.

Ova mljekara je poznata po širokoj paleti prerađevina, autohtonih sireva i namaza. 

Pored Mljekare Pađeni, predstavnik Udruženja je posjetio i našeg člana farmu Šipovac d.o.o koja je jedna od najvećih proizvođača mlijeka u Srpskoj sa dnevnom proizvodnjom sa oko 3500 litara.

Objavljeno  18.12.2019.