Posjeta Departmanu za stočarstvo


Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede te Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara Republike Srpske bili su gosti Departmana za stočarstvo na Novosadskom Poljoprivrednom fakultetu tokom dvodnevne posjete 24 i 25 aprila. Fokus prvog radnog dana odnosio se na upoznavanje sa radom cjelokupnog sistema Glavne odgajivačke organizacije (regionalna odgajivačka organizacija, osnovna odgajivačka organizacija, sprovođenje odgajivačkih programa, uvid u elektronsko vođenje evidencije, matična evidencija, informacije koje pruža pedigre itd). Pored teorijskog dijela uslijedila je posjeta laboratorije za ispitivanje kvaliteta mlijeka, te ostalih laboratorija sa kojima raspolaže departmant za stočarstvo. Drugi dan boravka bio je rezervisan za posjetu dvije velike govedarske farme koje se bave proizvodnjom mlijeka. Jedna od ovih farmi je u vlasništvu sadašnjeg predsjednika Saveza udruženja odgajivača goveda – Srbije. Takođe, drugog dana predstavnici su posjetili poznato preduzeće PIK-BEČEJ i buduće ogledno imanje u Temerinu. Domaćin na ovoj stanici u Temerinu je bio g. Ivica Jožef jedan od najpoznatijih i najpriznatijih veterinara koji je radio u Bosni i Hercegovini, a trenutno je novoimenovani direktor ovoga centra. Kompletan plan posjete izradile su Prof. dr Snežana Trivunović i dr Dobrila Janković koje su bile konstantna podrška tokom boravka. Tokom ove posjete predloženi su i budući vidovi saradnje kao i zajednički projekti na unapređenju proizvodnje mlijeka u Republici Srpskoj i Republici Srbiji. Tim iz Republike Srpske sačinjavali su sekretar Udruženja Mr Aleksandar Marić, te predstavnici Ministarstva dr Miljan Erbez i g. Mladen Stojanović.

Objavljeno  30.04.2019.