Počela obuka o pisanju projekata


Dana 06.09.2019. Udruženje poljoprivrednih proizvođača – mljekara Republike Srpske uz podršku Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske započelo je planirane aktivnosti  na projektu pod nazivom„   Jačanje uslova za diverzifikaciju prihoda i unapređenje poslovanja članova Udruženja  poljoprivrednih proizvođača  - mljekara RS“

Kroz ovaj projekat prevashodno plan Udruženja je da obuči 6 mladih inženjera poljoprivrede i diplomiranih ekonomista koje će biti na rasplaganju našim članovima prilikom apliciranja za različite fondove.

Od strane Udruženje anagažovani su eminentni predavači iz ove oblasti. Tu je  mr Aleksanda Budiša  sa dugogodišnjim  iskustvom u međunarodnim organizacijama USAID, Sida, UNDP, GIZ i dr. Radila i na projektima prekogranične saradnje. Ekspert za monitoring i evaluaciju projekata finansiranih od strane EU.

Mišel Pavlica diplomirao ekonomiju – bankarstvo, magistrirao međunarodnu ekonomiju  - projekt menadžment. Radio na međunarodnim projektima u domenu javne uprave, poljoprivrede i ruralnog razvoja, ekonomskog razvoja i razvoja privatnog sektora u BiH, Moldaviji i Ukrajini. I dalje obavlja konsultanske poslove za UNDP i druge donatore.

Pored polaznika obuke predavanju je prisustvovao i predstavnik Ministarstva poljoprivrede g. Zoran Kovačević koji je dugi niz godina zadužen za koordinaciju poljoprivrednih projekata unutar Ministarstva poljoprivrede sa velikim iskustvom u implementaciji IFAD projekata.

Prvi dan obuke protekao je u znaku teorijske obuke i prikazivanju praktičnih primjera. Na  kraju polaznici su podijeljeni u dva tima od kojih će svaki tim napisati po jedan projekat do slijedećeg susreta koji je zakazan za desetak dana.

U pripremi su i terenske posjete našim članovima, te susreti sa predstavnicima različitih donatora u oblasti poljoprivrede u Bosni i Hercegovini.

Objavljeno  08.09.2019.