Održana redovna sjednica Upravnog odbora


Redovna sjednica Upravnog odbora Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara – Republike Srpske održana je u subotu 14.03.2020 u Prnjavoru.

Nokon usvajanja dnevnog reda, na početku dat je kratak osvrt na prethodnu sjednicu, te diskutovano o realizovanim ciljevima do sada. Prva tačka koja se odnoslia na ovu sjednicu jeste sam izvještaj sa nedavno održanog savjetovanja. Razgovarno je o samoj organizaciji ovogodišnjeg savjetovanja, te prezentovan finansijski izvještaj.

Po osnovu zadnje tače dnevnog reda Predsjednik udruženja informisao je članove upravnog odbora o nedavno održanom sastanku sa Ministrom poljoprivrede. Veći dio prezentovanih informacija odnosio se na načine finansiranja samih robota, spomenuti su načini plaćanja same kontrole proizvodnsoti u budućem periodu, te razgovrano o još nekoliko tekućih pitanja.

 

Objavljeno  18.03.2020.