OBJEKTI U GOVEDARSTVU


Poštovani članovi Udruženja poljoprivrednih proizvođača - mljekara Republike Srpske obavještavamo Vas da u našoj kancelariji možete posuditi na čitanje nedavno publikovanu knjigu "OBJEKTI U GOVEDARSTVU". Ova publikacija sadrži najnovije podatke u vezi sa izgradnjom novih, odnosno rekonstrukcijom postojećih objekata. Knjiga se može posuditi na period do 30 dana.

Objavljeno  23.07.2018.