Novi projekat za udruženje i naše članove


Dragi članovi, poštovane dame i gospodo,

 

Želimo da Vas obavjestimo da je naše Udruženje danas dobilo novi grant od strane Sweden/USAID FARMA II projekta. Vrijednost projekta je 84,828.10 KM.

Kroz ovaj projekat ćemo nabaviti savremenu stojnicu za njegu papaka, proizvođača WOPA iz Kraljevine Nizozemske, pod oznakom WOPA SA0051.

Obradu papaka će vršiti „IMPERIA BP HOOF TRIMMING“, Predrag Belenzada s.p. Gradiška, a svi naši članovi će imati popust od 2,4 KM po grlu. Takođe, „IMPERIA BP HOOF TRIMMING“, Predrag Belenzada s.p. Gradiška će biti i naš novi član, a članarina će iznositi 1,6 KM po grlu. Ova sredstva ćemo koristiti za unapređenje znanja i vještina naših članova, ali i sakupljati za novu stojnicu.

Takođe u okviru ovoga projekta ćemo razviti aplikaciju za evidenciju zdravlja papaka, kako bi dugoročno pratili ove podatke i mogli ih koristiti sutra u odabiru budućih generacija u našim stadima.

U pripremi je i Priručnik za njegu papaka, koji će se štampati u 500 primjeraka i biće besplatno podijeljen našim članovimа i drugim zainteresovanim ljudima.

Nadamo da ćemo na ovaj način uspjeti da dugoročno unaprijedimo zdravlje i dobrobit naših krava, te tim i kvalitet naših proizvoda. Vjerujemo da će naši napori i rad na unapređenju dobrobiti krava biti prepoznati i od kupaca i dati dodatni podstrek za KUPOVINU DOMAĆEG.

Promocija nove stojnice i praktičan primjer rada će biti održan na 14 lokacija u cijeloj BiH, o čemu ćemo vas informisati pravovremeno.  

U ime Udruženja, a po ovlaštenju predsjednika Udruženja g. Vladimira Usorca, Ugovor o grantu je dana 26.02.2021. u Sarajevu potpisao g. Aleksandar Marić, sekretar Udruženja.

Idemo dalje!

Objavljeno  26.02.2021.