NOVE PUBLIKACIJE ICAR-a - BOLESTI PAPAKA


U januaru 2020. godine objavljen je novi ICAR Health Atlas Clav Atlas, koji je pripremila ICAR radna grupa u saradnji sa stručnjacima za bolesti papaka. Publikacija se bavi bolestima papaka (drugo izdanje Clav Health Atlas). Dva njegova priloga bave se digitalnim dermatitisom. 
Ova publikacija i dva priloga mogu se preuzeti na veb stranici ICAR preko veza ispod. Materijal je na engleskom jeziku, sa dosta korisnih slika. 
 
 
Objavljeno  21.02.2020.