Nova publikacija Udruženja


Priručnik za njegu papaka muznih krava je nastao kao dio projekta “Unapređenje dobrobiti muznih krava članova Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara RS” (Originalan naziv: Improving of welfare of dairy cow’s members of the Dairy Farmers Association of RS). Projekat je finansiran od strane Sweden/USAID FARMA II projekta (90%) i Udruženja (10%). Cilj ovoga projekta je da unaprijedi zdravlje krava u stadima članova Udruženje, te da na taj način podrži održivost i konkurentnost ove proizvodnje. Kroz ovaj projekat je nabavljena savremena stojnicu za njegu papaka, proizvođača WOPA iz Kraljevine Nizozemske, pod oznakom WOPA SA0051, koja će u narednim danima biti prezentovana na 14 lokacija širom BiH. Nadamo se da će ovaj priručnik biti od pomoći za bolje razumjevanje bolesti papaka, te tim pomoći u prevenciji i pravovremenom liječenju naših grla. Udruženje poljoprivrednih proizvođača – mljekara RS je u posljednjih nekoliko godina izdalo veći broj publikacija koje imaju za potrebu da unaprijede neke od segmenata poljoprivrede odnosno proizvodnje mlijeka. Sve naše publikacije su dostupne on line na našoj internet stranici, kao što će biti i ova.
Bosna i Hercegovina je na putu ka Evropskoj Uniji. Da bi smo bili ravnopravan partner evropskim proizvođačima mlijeka, moramo usvajati nova znanja, tehnologije i vještine.

Priručnik je dostupan na sljedećem linku: ../img/mljekarirs/source/mljekari brosura final_light.pdf

Idemo

Objavljeno  02.04.2021.