Ko planira kupovinu robota za mužu?


Molimo sve naše članove i one koji planiraju da se uključe u Udruženje poljoprivrednih proizvođača – mljekara Republike Srpske, a imaju viziju da na svojim farmama instaliraju robote za mužu da nam se jave do 01.12.2019 putem E – mail adrese: uppmrs@gmail.com ili putem tel: 051/492-997 , 065/338-526 kako bi okvirno znali potrebe za ovu vrstu opreme te mogli nastupati ispred nadležnog Ministarstva za eventualan podsticaj za ovu namjenu u 2020 godini.

Objavljeno  17.09.2019.