Kako do veće premije za junice


Poštovani proizvođači,

Na osnovu izmjena i dopuna Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela kada je riječ o premiji za uzgoj steonih kvalitetno-priplodnih junica imate dva nivoa podsticaja.

Prvi nivo podrazumjeva svu dosadašnju proceduru i visina premije iznosi do 200KM.

Drugi nivo podrazumijeva dosadašnju proceduru plus da je korisnik u kontroli proizvodnosti mlijeka i da vodi pomoćnu matičnu evidenciju koja je našim članovima dostupna preko aplikacije https://app.mljekarirs.com/

Drugi nivo premije za junice iznosi do 500KM. Da bi ste ostvarili drugi nivo premije za junice potrebno je da budete minimlano 3 mjeseca u kontroli proizvodnosti i upisani u matičnu knjigu udruženja (sa početkom od 01.07. jer je datum predaje zahtjeva po ovom osnovu 30.09. tekuće godine).

U prilogu na slici član pravlinika koji se odnosi na uzgoj steonih kvalitetno-priplodnih junica.

Video uputstvo za vođenje pomoćne matične evidencije možete pogledati na slijedećim linkovima:

1. Dodavanje i ažuriranje grla

2. Dodavanje i ažuriranje plodnosti

 

Objavljeno  04.06.2021.