Još jedan skandal u sprovođenju projekta EU4Agri


Nakon dublje analize preliminarne liste korisnika javnog poziva za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju koja je zvanično objavljena na internet stranici EU4Agri. Konstatujemo da se jasno vidi da je od 230 prijava samo 16 odobreno što je svega oko 7%. Od toga samo 6 odobrenih prijava iz Republike Srpske što je 2,6% što je skandalozno.

Nije moguće da je drugih 93% poljoprivrednika toliko loše napisalo svoje projekte. Evidentno da je velika većina poljoprivrednih proizvođača angažovala i konsultante. Ovim postupkom EU4Agri tim blokirao je veliki broj investicija koje su planirane da se realizuju u sektoru poljoprivrede.

Bitno je istaći da su zvanični rezultati rezultati trebali biti objavljeni 16.04.2021, a objavljeni su 12.08.2021. godine, što je gotovo puna 4 mjeseca kašnjenja.

Suvišno je i spominjati da veliki broj poziva prema prijašnjim najavama nije ni objavljen, da na pozivu za seoski turizma od desetina prijava niko nije prošao itd. Dovoljno reći da rezultate ovog poziva nisu podržali ni predstavnici Federacije, Republike Srpske i Brčko Distrikta, a koji su delegirani da pomažu u sprovođenju projekta EU4Agri.

Ovom prilikom pozivamo i druga Udruženja i institucije da upute dopise prema Evropskoj komisiji što ćemo i sami učiniti kako bi se ukazala evidentna nepravda koja je učinjena prema našim poljoprivrednicima.

Objavljeno  16.08.2021.