JAČANJE KAPACITETA UDRUŽENJA


Danas je Udruženju isporučena kancelarijska oprema od strane Sweden/USAID FARMA II projekta. Zaista lijep gest koji će pomoći u razvoju našeg Udruženja, a posebno ako znamo da nam je cilj prezueti sistem vođenja matične evidencije i proširiti personalne kapacitete u Udruženju.
Hvala projektu  Sweden/USAID FARMA II.
Objavljeno  26.02.2020.