Izgleda da mlijeka nema ni u Evropi!!!


Dana 7.7.2022.godine predstavnici Udruženja poljoprivrednih proizvođača - mljekara Republike Srpske su boravili u posjeti jednoj od najvećih mljekara u bivšoj Jugoslaviji, Mljekari CELEIA u Celju, Slovenija. Ova mljekara je kod nas najpoznatija po brendu Zelene Doline. Pod ovim brednom se prodavaju jogurti, voćni jogurti, sirevi, kajmak, vrhnje, mlijeko, sirevi i drugo. Ali tu su i drugi brendovi kao što su LCA, Oki Doki, Mythos i dezerti. Mnogo eksperimentišu sa proizvdima, tako da već imaju i neke proizvode koji imaju oznaku Unisex. :) 

Domaćini su nam bili g. Vinko But, direktor mljekare, g. Zvonko Pušnik, predsjednik UO i direktor jedne od 16 zadruga koje su vlasnici mljekare, g-đa Alenka Ivanšek, šef nabavke sirovina i g-đa Marjeta Železnik, iz sektora za marketing.

Veoma koristan i otvoren sastabak. Na ovom sastanku smo mogli da čuejmo o istoriji mljekare, koja je osnovana 1942. godine. O procesu USPJEŠNE privatizacije, nakon promjene sistema devedesetih godina. Ova mljekara sarađuje sa 650 prozvođača, koji su članovi tih 16 zadruga. Prošle godine ova mljekara je otkupila 91 milion litara mlijeka.

Vlasnici laktofriza su najčešće sami farmeri ili zadruge. Uzorkovanje se radi dva puta mjesečno, s tim da jedna uzorak plaća farmer, a jedan mljekara. Cijena uzorka je 5 €. 

U kontroli proizvodnosti je 2/3 grla, a cijena uzorkovanja oko 7 €/laktacija. Mljekara ima veoma dobru saradnju sa javnom Savjetodavnom službom Slovenije, te sama ne učestvuje u izvođenju obuka. 

Svi proizvodi su od mlijeka koje je proizvedeno u NON-GMO sistemu proizvodnje, uključujući proizvođače, mješaone hrane i na kraju mljekaru. 

Trenutna otkupna cijena mlijeka je 0,44 €/l mlijeka i dogovara se na mjesečnoj bazi u skladu sa kretanjima na tržištu. U Sloveniji ima oko 8.700 farmi i proizvode 130% od slovenačkih potreba za mlijekom. Najviše izvoze u Italiju. Svake godine organizuju druženje sa svim svojim proizvođačima, a biraju i Miss mljekare koja radi na promociji njihovih proizvoda. 

Nama su najviše sugerisali da idemo sa jendim glasom prema otkupljivačima. Zbog toga treba da se organizujemo u skaldu sa EU propisima o organizacijama proizvođača. Rekli su i da nestaje mlijeka u Evropi. Naveli su da je primjetan pad proizvoda iz Njemačke, Austrije i drugih zemalja na policama slovenačkih marketa. Očekuje se i daljnja nestašica mlijeka. Spomenuli smo i situaciju u Nizozemskoj, ali i zatvranje velikog broja farmi širom EU. Mlijeka nema dovoljno ni u susjednoj Hrvatskoj. 

Nakon posjete Mljekari, imali smo priliku da posjetimo jednog od njihovih koperanata, poljoprivredno gazdinstvo. Riječ je o gazdinsvtu Veber-Pušjak g. Vebera Tomaža u Žalecu. iz zadruge Arja Vas. G. Veber se bavi uzgojem krava smeđeg alpskog govečeta. Imaju 46 grla na muži, a cilj je da imaju 60. Prije dvije godine su izgradili i novu staju u vrijednosti oko 1,1 milion €. Na izgradnju i opremanje su imali povrat od 50%, odnosno 550.000,00 €. I ovde su nas domaćini lijepo ugostili. Posebno nam je bio interesantan sistem sušenja bala. 

Kao i uvijek, Slovenija je pokoji korak naprijed u odnosu na ostale zemlje bivše Juge. 

G. Ljuban Baltić, član UO Udruženja je dodao da se svakako moraju koristiti iskustva Slovenaca. Posebno kad je riječ o udruživanju, ili kroz zadruge ili kroz organizacije proizvođača.

Ovom prilikom u ime Udruženja pozivamo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske da preduzme aktivnosti na usvajanju relevantnih pravilnika usklađenih sa EU propisom 1308/2013 koji uređuje pitanja Organizacija proizvođača. 

Takođe zahvaljujemo prijateljima iz Slovenije na srdačnom prijemu i volji da sa nama podijele toliko korisnih informacija. 

 

Objavljeno  08.07.2022.